Semnătura îţi dezvăluie personalitatea

1 2 jpg jpeg

Chiar dacă personalitatea cuiva nu poate fi descrisă doar văzându-i iscălitura, aceasta ne oferă totuşi o mulţime de indicii despre felul de a fi al acelei persoane. Unii iniţiaţi în studiul particularităţilor scrisului afirmă chiar că semnătura este ca o scurtă autobiografie sau un autoportret sintetizat, care dezvăluie valoarea pe care fiecare dintre noi o atribuim propriei persoane.

Spre deosebire de alte texte, ea conţine o serie de caracteristici unice, care ne însoţesc sau ne înlocuiesc numele în mod constant. Este vorba despre acele linii sau curbe, ornamente sau elemente distinctive pe care le adăugăm, de la bun început, iscăliturii noastre, astfel încât să fie greu de falsificat.

Scrierea prenumelui te trădează

Unul dintre principalele elemente care face distincţia între diferitele semnături este prenumele. Există persoane care îl scriu pe tot, în timp ce alţii îl scurtează sau chiar îl omit.

Prenumele complet: Este o persoană care are multă încredere în ea însăşi, este sigură pe ea şi, în general, este mulţumită de sine.

Când prenumele este omis sau prescurtat, acest lucru indică faptul că există o respingere a experienţelor din copilărie şi o dorinţă de a uita trecutul.

Cei care semnează doar cu iniţialele ascund un sentiment de vinovăţie.

Numele şi prenumele scrise în planuri diferite denotă neîncredere în sine şi existenţa unui conflict interior, din cauza căruia persoana în cauză se simtă „divizată“.

Şi dimensiunea iscăliturii are semnificaţii

- Semnăturile mari apar la oamenii care vor să fie remarcate, să fie „recunoscute”, în timp ce semnăturile mici le aparţin celor ce preferă să se piardă în mulţime, să treacă neobservaţi.

- Dacă semnătura este mai mare decât restul textului scris înseamnă că persoana respectivă este arogantă sau are probleme de adaptare şi vrea să se facă remarcată.

- Prenumele scris cu litere mai mari decât numele de familie indică o persoană ataşată de experienţele din copilărie. Dacă, dimpotrivă, numele de familie este mai mare decât prenumele, avem de-a face cu cineva care are nevoie de succes şi de recunoaştere în plan social.

Arată nesiguranţa

În grafologie există un principiu: cu cât semnătura este mai simplă şi mai clară, cu atât acea persoană se simte mai sigură pe ea.

Mai sunt însă şi alte elemente ale semnăturii care oferă indicii despre autorul ei:

Semnătura închisă. Este vorba despre iscălitura care pare să fie încadrată perfect de liniile care o înconjoară. Denotă insecuritate, dependenţă, imaturitate şi un ataşament puternic faţă de figura maternă. De asemenea, persoana respectivă simte nevoia de a se ascunde, deoarece există în subconştient o autocritică latentă, permanentă.

Semnătura în care numele sau prenumele este delimitat cu o linie. În acest caz, avem de-a face cu o persoană căreia îi este teamă de critica părinţilor, mai ales de cea a tatălui. Ea ne vorbeşte despre o dorinţă excesivă de perfecţiune şi despre criteriile stricte prin care acea persoană îşi conduce viaţa.

Semnătura ilizibilă. În acest caz prenumele nu apare, dar există o serie de linii sau înflorituri fără o semnificaţie aparentă. Acest lucru poate fi interpretat după cum urmează: este probabil o persoană care fuge de responsabilităţi, care se teme să se arate aşa cum este. Suferă de un sentiment de inferioritate şi are o serie de spaime ascunse.

Înclinată sau centrată?

Înclinaţia literelor şi obişnuinţa de a le poziţiona în stânga, în centrul sau în dreapta foii, pe o linie sau nu, sugerează diferite tipuri de temperament.

- Dacă semnătura este în partea stângă sau este înclinată spre stânga, există o deziluzie şi o frică puternică faţă de ceilalţi. Este o persoană care îşi impune anumite limite pentru a-şi atinge obiectivele.

- Semnătura poziţionată în centru sugerează o persoană indecisă, care tinde să-şi amâne planurile şi proiectele. În cazul în care iscălitura este mare, ea îi aparţine cuiva care are nevoie de atenţie.

- Semnătura poziţionată în dreapta sau cu literele înclinate spre dreapta este specifică oamenilor independenţi, mândri şi individualişti. E posibil să aibă un caracter instabil şi să simtă nevoia de a face mai multe lucruri în acelaşi timp.