Contact

Adresa postala

Str. Fabrica de Glucoza nr. 21Sector 2, Bucuresti Romania Tel.0372.130.334

REDACŢIA

Redactor sef: Claudia Georgevici

Redactori: Daniela Purcaru, Ioana Tătaru, Alexandra Rotărescu 

Responsabil date cu carater personal (DPO):   
dpo@adevarulholding.ro

Management GRUPUL DE PUBLISHING

S.C. ADEVĂRUL HOLDING S.R.L – societate in reorganizare, in judicial reorganization, en redressesment

Administrator special: Constantin Sandu

Director Marketing: Steluta Zamfir

Director Distributie: Daniela Zamfir

Publicitate: 

Dragos Stan dragos.stan@adevarulholding.ro

Vanzari@ead.ro

Abonamente si reclamatii abonamente: 

e-mail: abonamente@adevarulholding.ro

Tel: 0790.139.007/0790.139.009 numere cu tarif normal, disponibile de luni pana vineri intre orele 9.00 si 18.00;