Topul tulburărilor de personalitate

1 2 jpg jpeg

Personalitatea paranoidă

Cei cu personalitate paranoidă au ca principale caracteristice neîncrederea şi suspiciunea faţă de intenţiilor tuturor oamenilor, pe care le interpretează ca fiind răuvoitoare. Ei consideră, în general, lumea ca pe un loc plin de indizivi rău intenţionaţi, de care trebuie să se apere mereu, să fie vigilenţi.

Personalitatea paranoidă se manifestă şi în cadrul cuplului, prin gelozie nejustificată şi prin grija exagerată faţă de acţiunile partenerului. Ba chiar, în cazul în care partenerul ajunge să fie infidel, persoana paranoidă aproape că răsuflă uşurată pentru că suspinciunile i-au fost confirmate.

Personalitatea schizoidă

Detaşarea faţă de viaţa socială, în general, şi o anumită răceală emoţională caracterizează personalitatea schizoidă. Oamenii cu această tulbureare au tendinţa de a se izola, de a evita relaţionarea şi chiar de-şi căuta un serviciu care presupune un contact cât mai mic cu oamenii. Se estimează că în jur de 7% din populaţia lumii are personalitate schizoidă.

Personalitatea schizotipală

Acest tip de personalitate, care nu trebuie confundat cu schizofrenia, este specific oamenilor care au caracteristici precum: interpretarea eronată a evenimentelor, credinţa în puteri speciale, ciudăţeniile de comportament, limbaj şi vestimentaţie, percepţiile neobişnuite, gândirea magică.

Personalitatea antisocială

Lipsa de empatie, cinismul, cruzimea, impulsivitatea, agresivitatea şi dispreţul faţă de sentimentele şi drepturile celorlalţi sunt trăsături întâlnite la cei cu personalitate antisocială. Este frecventă mai ales la bărbaţi şi este întâlnită în special la cei care practică activităţi ilegale.

Personalitatea borderline

Această tulburare psihiatrică este complexă, cu manifestări variabile. În general, cei cu personalitate borderline prezintă instabilitate afectivă sau emoţională importantă, au dificultăţi în gestionarea comportamentului, gesturi imprevizibile şi impulsive. Senzaţia de vid cronic, tendinţele suicidare, instabilitatea în relaţii, teama intensă de respingere şi ideile de persecutare sunt, la rândul lor, întâlnite la cei cu personalitate de tip borderline.

Personalitatea teatrală sau histrionică

Întâlnită mai ales la femei, această personalitate are ca trăsătură definitorie dorinţa de teatralizare, cu scopul de a se face remarcată. Histrionicii îşi pun în joc toată energia de care dispun pentru a se face iubiţi, apreciaţi, pentru a se pune în valoare, sunt în cătare permanentă de recunoaştere din partea celorlalţi.

Personalitatea narcisistă

Se estimează că în jur de 1% din oameni au personalitate narcisistă. Cei cu o astfel de tulburare au sentimentul grandorii propriei importanţe, îşi supraestimează realizările şi capacităţile, sunt aroganţi, se aşteaptă ca anturajul să îi recunoască superioritatea, cred că sunt speciali şi unici, afişează o nevoie excesivă de a fi admiraţi, se folosesc de minciuni sau şantaj pentru a-şi atinge scopurile.

Personalitatea dependentă

Se manifestă prin lipsa de încredere în propria persoană, prin nevoia de dependenţă psihologică de alte persoane. Cei cu o astfel de tulburare caută aprobare şi validare, necesare din punct de vedere afectiv, social şi profesional. În genereal, evită să îşi asume responsabilităţi, preferând ca altcineva să o facă pentru ei.

Personalitatea evitantă

Există persoane care, de teamă să nu fie respinse sau umilite, evită relaţiile interpersonale. Din cauza sensibilităţii crescute faţă de critici, pot avea probleme la locul de muncă. În general, oamenii cu personalitate evitantă trăiesc în permanenţă sentimentul de neadaptare şi nu au încredere nici în ei, nici în ceilalţi. Deseori, cad victime ale abuzului de alcool sau de droguri.

De reţinut!

În apariţia tulburările de personalitate sunt implicaţi factori de mediu şi genetici. Abuzul de orice natură trăit în copilărie şi indiferenţa părinţilor expun copiii unor astfel de tulburări la vârsta adultă.

Tratamentul tulburărilor de personalitate constă în psihoterapie, iar în cazul în care se asociază cu depresia şi cu tulburările de anxietate, poate fi nevoie şi de medicamente