Regulament de participare “Cros Click! Sănătate”

1 2 jpg jpeg

Art.1. ORGANIZATORUL COMPETIŢIEI „Cros Click! Sănătate

S.C. Adevarul Holding SRL societate in insolventa cu sediul social in Bucuresti, Soseaua Fabrica de Glucoza nr 21, parter, sector 2, iregistrata la Registrul Comertului sub nr.J40/14119/2006, C.UI. RO18990288, avand cont de virament nr. RO70BRDE441SV58305914410 deschis la BRD Decebal, Bucuresti, reprezentata legal prin Denisa Turcu, Administrator special

Organizează cu revista „Click!Sănătate” competiţia „Cros Click! Sănătate” .

1.2. Competiţie

se va derula cu respectarea prevederilor cuprinse în prezentul regulament (denumit în cele ce urmează “Regulamentul”).

Termenii şi condiţiile prezentului Regulament, aşa cum sunt prezentate mai jos, sunt obligatorii pentru toti participanţii la concurs.

1.3. Organizatorii îşi rezervă dreptul de a modifica Regulamentul, aducând la cunoştinţa publicului acest fapt.

Art.2. DATA, LOCATIA SI TRASEUL DE DESFASURARE A COMPETIŢIEI

DATA DE DESFASURARE: 9 iunie 2013, cu startul la ora 10:00

Startul: Piaţa Charles de Gaulle, b-dul Constantin Prezan spre Arcul de Triumf

Sosirea: Piaţa Charles de Gaulle, la intrarea în Parcul Herăstrau

Traseu: Piata Charles de Gaulle, Bulevardul Constantin Prezan, carosabil inchis circulatiei, Arcul de Triumf-aleile in Parcul Herastrau- bd. Aviatorilor (trotuarul adiacent parcului)- Piata Charles de Gaulle (intrare Parc Herastrau), sub protectia organelor de ordine publica.

Art 3. PREMIILE OFERITE

3.1. În cadrul Competiţiei „Cros Click! Sănătate „vor fi oferite 36 de premii, pe categorii de vârstă, fata/baiat, la care se adaugă 10 premii din cadrul tombolei.

Art. 4. MECANISMUL COMPETIŢIEI

4.1. Concursul se va desfăşura pe teritoriul Romaniei şi se adreseaza persoanelor fizice şi reprezentanţilor persoanelor juridice de orice naţionalitate, masculin şi feminin.

4.2. Pentru a participa la competiţie concurenţii trebuie să completeze unul din taloanele disponibile în revistele Click! Sănătate şi Click! pentru femei, ziarele Click! si Adevarul, publicate in perioada 17 mai - 9 iunie.

4.3. Concurenţii se pot înscrie în cadrul Competiţiei la următoarele categorii de vârstă:

a. Juniori- 2 categorii, baieti si fete:

- născuţi intre 01.01.1999 si 31.12.2003, respectiv de la varsta de 10 ani până la 14 ani.

- născuiiti intre 01.01.1995 si 31.12.1998, respectiv de la varsta de 15 ani până la 18 ani

b. Seniori- 3 categorii, bărbaţi si femei:

- născuţi intre 01.01.1979 si 31.12.1994, respectiv de la varsta de 19 ani până la 34 ani

- născuţi intre 01.01.1968 si 31.12.1978, respectiv de la varsta de 35 ani până la 45 ani

- născuţi intre 01.01.1954 si 31.12.1967, respectiv de la varsta de 46 ani până la 59 ani

c. Veterani- bărbaţi si femei:

- născuţi inainte de 31.12.1953, respectiv cu varsta de sau peste 60 ani

4.4.Câştigătorii vor fi desemnati in functie de cel mai bun timp obtinut, numele câştigătorilor precum şi premiul acordat va fi făcut public în editie Click! Sănătate din 5 iulie.

Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica, în caz de necesitate data desfasurarii crosului, cu notificare prealabilă, păstrând numărul şi valoarea maximă a premiilor anunţate iniţial.

4.5. Programul Competiţiei ” Cros Click! Sănătate”:

a. ora 8:00-10:00- înscrierea la Cros

b. ora 10:30- startul oficial al Competiţiei- piata Charlles de Gaulle. Startul oficial va fi dat de către un arbitru oficial.

Art.5 Înscrierea în cadrul competiţiei ” Cros Click! Sănătate”

5.1. Înscrierea concurentilor se vor face în ziua evenimentului 9 iunie 2013, în zona special amenajată din Piata Charlles de Gaulle intre orele 8:00-9:45. Înscrierea se va face la mesele special amenajate pentru fiecare categorie de participanti, pe baza buletinului sau a cartii de identitate si a talonul de participare.

52. Documentele necesare în momentul înscrierii sunt urmatoarele:

a. Buletinul sau cartea de identitate a participantului.

b. Concurenţii trebuie sa completeze şi sa semneze tabelul de inscriere in concurs, care contine si o declaratie pe propria raspundere, prin care declara ca nu au probelme de Sănătate şi ca sunt apţi fizic să alerge la Crosul Click! Sănătate-categoria 3 km.

c. Pentru a participa la competiţie, persoanele cu vârste intre 10 si 17 ani vor completa formularul de înscriere impreuna cu un părinte sau cu un reprezentant legal care îşi va da acordul, pe propria răspundere pentru participarea la Competiţie.

d. Organizatorul nu-si asuma responsabilitatea pentru niciun fel de accident sau prejudiciu de sanatate privind concurentii la cros.

e. Talonul de participare va fi completat cu cuprinde numele şi prenumele concurentului, data naşterii şi telefon/email. Talonul va fi depus de organizator într-o urna special amenajata, pentru participare la tombola organizata cu ocazia evenimentului. Nu sunt valide biletele care nu includ toate datele mentionate mai sus.

5.3. Echipament de concurs:

a. Fiecare concurent primeste la Start un tricou inscriptionat, cu care va alerga. Este obligatorie purtarea acestui tricou in timpul Competiţiei, in caz contrar concurentul fiind descalificat.

b. Fiecare concurent va primi la inscriere cate un sticker cu numarul de concurs, care se va lipi pe fata tricoului de participare.Numerele de concurs se vor inmana fiecarui concurent in parte si nu sunt transferabile.

c. Concurenţii pot alerga, de regula, in echipamentul adecvat sau alt echipament la alegerea concurentului, cu obligatia de a purta tricoul primit de la organizatori.

5.4. Prin completarea taloanelor de înscriere participanţii la concurs isi dau consimtamantul pentru inregistrarea numarului de telefon in baza de date a concursului si va putea fi folosita de catre Adevarul Holding.

Art 5. ACORDAREA PREMIILOR

5.1. Pentru a intra în posesia premiului, câştigătorul trebuie sa incheie cu organizatorul un proces verbal pentru predarea-primirea premiului.

5.2. Premiile pentru concursul „Cros Click! Sănătate” constau în 36 de premii pentru câştigători pe categorii de varsta si sex si 10 premii pentru tombola organizata in cadrul acestui eveniment.

5.3. SC Adevărul Holding SRL nu-şi asumă răspunderea pentru orice reclamaţie privind garantia produselor ofeirte ca premii, reclamaţiile fiind îndreptate către furnizorii premiilor.

5.4. Neprezentarea unui document de identitate va conduce în mod obligatoriu la neacordarea premiului.

5.5. Câştigatorii vor semna pe lângă procesul verbal de primire a premiului şi un acord cu organizatorul în care îşi pot exprima sau nu consimţământul pentru ca fotografiile sau imaginea lor, să fie/să nu fie folosite de către SC Adevărul Holding SRL, în scopuri publicistice şi/sau publicitare, de marketing, în diverse materiale tipărite (publicaţii, etc ), audio, video (site-urile societăţilor, etc).

Art.6. REGULAMENTUL CONCURSULUI Cros Click! Sănătate”

Regulamentul de participare/desfăşurare a concursului va putea fi consultat gratuit, în întregime la sediul organizatorului specificat la art.1. sau în forma redusă online pe site-ul www.clicksănătate.ro

Art. 7. VALOAREA PREMIILOR / TAXE SI IMPOZITE

7.1. Valoarea premiilor este brută.

7.2. Concursul se desfăşoară în acord cu prevederile Codului Fiscal, aprobat prin Legea nr. 571 din 2003 actualizată. Impozitul pentru premiile în produse ce depăşesc valoarea de 600 ron net va fi suportat de către Organizator. Impozitul pentru premiile în bani ce depăşesc valoarea de 600 ron net va fi suportat de către Câştigător, acesta fiind reţinut câştigătorului din suma câştigată. Nu sunt impozabile veniturile obţinute din premii în bani şi/sau în natură, sub valoarea sumei 600 lei, pentru fiecare premiu.

Orice alte obligaţii de natură fiscala sau de alta natură în legatură cu aceste venituri sunt în sarcina exclusiva a câştigătorilor.

7.3.Organizatorii se obliga să nu acorde contravaloarea în alte obiecte sau în bani a premiilor oferite la acest concurs, acordând exclusiv premiul stabilit prin regulament, iar câştigatorii nu pot solicita modificarea parametrilor premiilor oferite.

ART. 8. PROTECTIA DATELOR PERSONALE

8.1. Prin participarea competitia “ Cros Click! Sănătate” participanţii pot fi/nu pot fi de acord ca datele lor personale să intre în baza de date a organizatorului, acestea putând fi folosite pentru activităţile de marketing ale acestuia.

8.2. Organizatorii se obligă ca datele personale transmise de participanţi să nu fie difuzate către terţi sau în străinătate, cu exceptia persoanelor implicate în organizarea loteriei sau a operatorului de marketing direct al Organizatorului.

8.3. Datele personale prelucrate vor fi nume, prenume, adresa din actul de identitate, număr de telefon, email.

8.4. Organizatorul îşi rezervă dreptul de a anunţa public numele participanţilor câştigători şi premiile câştigate, în conformitate cu legislaţia în vigoare.

8.5. Participanţii au dreptul de a solicita, printr-o cerere scrisă adresată Organizatorului, stergerea sau actualizarea datelor personale, în conformitate cu prevederile Legii 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date precum şi ale Legii 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice.

8.6. De asemenea, organizatorul informeaza participanţii că beneficiază de drepturile prevazute de art. 12-18 din Legea 677/2001, respectiv dreptul la informare, dreptul de acces, dreptul de intervenţie asupra datelor şi dreptul de opoziţie etc. pe care le pot exercita printr-o cerere scrisă adresată către ADEVĂRUL HOLDING SRL.

8.7. În contextul celor mai sus menţionate, drepturile persoanei vizate în contextul prelucrării datelor cu caracter personal sunt:

8.7.1 Dreptul de acces la date

8.7.1.1. Orice persoana vizată are dreptul de a obţine de la operator, la

cerere şi în mod gratuit pentru o solicitare pe an, confirmarea faptului că datele care o privesc sunt sau nu sunt prelucrate de acesta.

8.7.1.2. Operatorul este obligat, în situaţia în care prelucrează date cu

caracter personal care privesc solicitantul, să comunice acestuia, împreună cu confirmarea, cel putin urmatoarele:

şi destinatarii sau categoriile de destinatari cărora le sunt dezvăluite datele;

precum şi a oricărei informaţii disponibile cu privire la originea datelor;

efectuează orice prelucrare automată a datelor care vizează persoana respectivă;

de opoziţie, precum şi condiţiile în care pot fi exercitate;

de date cu caracter personal, de a inainta plângere către autoritatea de supraveghere, precum şi de a se adresa instantei pentru atacarea deciziilor operatorului.

8.7.1.3. Persoana vizată poate solicita de la operator informatiile de mai

Sus printr-o cerere intocmită în formă scrisă, datată şi semnată. În cerere solicitantul poate arata dacă doreşte ca informaţiile să îi fie comunicate la o anumita adresă, care poate fi şi de postă electronică, sau printr-un serviciu de corespondenţă care să asigure că predarea i se va face numai personal.

8.7.1.4. Operatorul este obligat să comunice informaţiile solicitate în

termen de 15 zile de la data primirii cererii, cu respectarea eventualei opţiuni a solicitantului exprimate potrivit celor de mai sus.

8.7.2.Dreptul de intervenţie asupra datelor

8.7.2.1. Orice persoană vizată are dreptul de a obţine de la operator, la

cerere şi în mod gratuit:

8.7.2.2. Pentru exercitarea acestui drept, persoana vizată va înainta

operatorului o cerere întocmită în formă scrisă, datată şi semnată. În cerere solicitantul poate arata dacă doreşte ca informaţiile să îi fie comunicate la o anumita adresă, care poate fi şi de postă electronica, sau printr-un serviciu de corespondenta care sa asigure ca predarea i se va face numai personal.

8.7.2.3. Operatorul este obligat sa comunice masurile luate în temeiul

prevederilor precedente, precum si, daca este cazul, numele tertului caruia i-au fost dezvaluite datele cu caracter personal referitoare la persoana vizată, în termen de 15 zile de la data primirii cererii, cu respectarea eventualei opţiuni a solicitantului de a i se comunica informaţiile în scris la o anumită adresă fizică sau virtuală (electronică).

8.7.3.Dreptul de opoziţie

8.7.3.1. Persoana vizată are dreptul de a se opune în orice moment, în mod

gratuit şi fără nici o justificare, ca datele care o vizează să fie prelucrate în scop de marketing direct, în numele operatorului sau al unui terţ, sau să fie dezvaluite unor terţi într-un asemenea scop.

8.7.3.2. În vederea exercitării drepturilor prevăzute mai sus, persoana

vizata va inainta operatorului o cerere intocmită în formă scrisă, datată şi semnată. În cerere, solicitantul poate arăta dacă doreşte ca informaţiile să îi fie comunicate la o anumita adresă, care poate fi si de posta electronică, sau printr-un serviciu de corespondenta care sa asigure ca predarea i se va face numai personal.

8.7.3.3. Operatorul este obligat să comunice persoanei vizate măsurile

luate, precum şi, dacă este cazul, numele terţului căruia i-au fost dezvăluite datele cu caracter personal referitoare la persoana vizată, în termen de 15 zile de la data primirii cererii, cu respectarea eventualei opţiuni a solicitantului de a i se comunica informaţiile în scris la o anumită adresă fizică sau virtuală (electronică).

8.7.4.Dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale

8.7.4.1. Orice persoană are dreptul de a cere si de a obţine:

a. retragerea sau anularea oricărei decizii care produce efecte juridice în privinţa sa, adoptată exclusiv pe baza unei prelucrări de date cu caracter personal, efectuată prin mijloace automate, destinată să evalueze unele aspecte ale personalitaţii sale, precum competent profesională, credibilitatea, comportamentul ori alte asemenea aspecte;

b. reevaluarea oricarei alte decizii luate în privinţa sa, care o afectează în mod semnificativ,

c. dacă decizia a fost adoptată exclusiv pe baza unei prelucrări de date care întruneşte condiţiile prevazute la lit. a).

8.7.4.2. Respectându-se celelalte garanţii prevăzute de lege, o persoană poate fi supusă unei decizii de natura celei de mai sus, în urmatoarele situatii:

a. decizia este luată în cadrul încheierii sau executarii unui contract, cu condiţia ca cererea de încheiere sau de executare a contractului introdusă de persoana vizată să fi fost satisfacută sau ca unele masuri adecvate, precum posibilitatea de a-şi susţine punctul de vedere, să garanteze apararea propriului interes legitim;

b. decizia este autorizată de o lege care precizează măsurile ce garantează apărarea interesului legitim al persoanei vizate.

8.7.5.Dreptul de a se adresa justiţiei

8.7.5.1. Fără a se aduce atingere posibilităţii de a se adresa cu plângere

autorităţii de supraveghere, persoanele vizate au dreptul de a se adresa justiţiei pentru apărarea oricaror drepturi garantate de prezenta lege care le-au fost încalcate.

8.7.5.2. Orice persoană care a suferit un prejudiciu în urma unei prelucrari

de date cu caracter personal, efectuată ilegal, se poate adresa instanţei competente pentru repararea acestuia.

8.7.5.3. Instanţa competentă este cea în a cărei rază teritorială domiciliază

reclamantul. Cererea de chemare in judecată este scutită de taxa de timbru.

8.7.6. Dreptul de a înainta plângere către autoritatea de supraveghere, în

situatia în care consideră că datele sale nu au fost prelucrate conform legii.

8.7.6.1. Plângerea se poate face direct sau prin reprezentant. Plângerea

către autoritatea de supraveghere nu poate fi înaintată dacă o cerere in justiţie, având acelaşi obiect şi aceleaşi părţi, a fost introdusă anterior.

8.8. De asemenea câştigătorii au opţiunea de a-şi exprima printr-un acord scris

consimtământul expres şi neechivoc ca imaginea lor – numele, fotografia – să fie/sa nu fie facută publică şi să fie/să nu fie folosită de organizator în diverse materiale tiparite, audio, video pentru promovarea concursului.

8.9. Prelucrarea datelor cu caracter personal se face in conformitate cu

Dispoziţiile Legii 677/2001 înregistrată sub 6363 la Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal.

8.10. Prin participarea la concurs, jucătorii acceptă prevederile prezentului

Regulament de Concurs.

Art. 9. DREPTUL LA PARTICIPARE– Participanţi minori şi persoane lipsite de capacitate juridică

9.1. În cazul în care câştigătorul unuia dintre premii este minor (cu vârsta sub 18 ani), acesta va fi îndreptăţit să intre în posesia premiului doar cu acordul scris al părinţilor sau al tutorelui sau legal, iar în cazul în care câstigatorul unuia dintre premii este incapabil de drept (ca urmarea unei alte situaţii decât neîmplinirea vârstei de 18 ani), acesta va fi îndreptăţit să intre în posesia premiului numai cu acordul scris al tutorelui său legal.

9.2. Părintele sau tutorele va semna o declaraţie prin care Organizatorul este absolvit de orice răspundere,

decurgând din acordarea premiului respectiv, precum şi de plata oricăror daune sau pretenţii de orice natură legate de premiul respectiv şi de participarea minorului la prezenta campanie.

9.3. Angajaţii trustului de presă Adevărul Holding, cei ai SC Media Promovalores SRL, ai East Europe Media Distribution, Foto Adevărul, Adevărul Multimedia, Satiricon, Tipomedia, Editura Historia, Mediatim, Radio City FM, Westipo International, Standard Press Distribution, şi cei ai Adevărul SA, soţul/soţia, rudele şi afinii de gradul I până la gradul IV inclusiv ale acestora, precum şi distribuitorii de presă autorizaţi nu pot participa la acest concurs.

9.4. Nu vor fi considerate ca participări valide:

a. completarea datelor personale cu date parţiale ori cu date false sau eronate;

b. în care completarea datelor personale (de identitate şi de contact) se face prin folosirea altor litere decât cele specifice alfabetului latin şi/sau a altor cifre decat cifre arabe şi/sau române;

c.care conţin mesaje cu caracter obscen sau injurios; d. care conţin modificări ale datelor completate

e. persoane inapte din punct de vedere medical să participe la competiţie.

Art. 10. ÎNCETAREA CONCURSULUI

10.1. Prezentul concurs poate înceta în următoarele cazuri:

a. în cazul apariţiei unui eveniment ce constituie caz de forţă majoră, conform

legislaţiei în vigoare,

b. printr-o decizie a organizatorilor, dar nu înainte de a anunţa publicul prin

intermediul revistei “Click!Sănătate” sau online pe site-ul

c. cadrului legislativ, astfel încât organizarea şi desfăşurarea concursului cu caracter promoţional să presupună mărirea bugetului alocat acestui proiect.

Art.11. LITIGII

11.1. Eventualele reclamaţii legate de desfăşurarea concursului vor fi făcute pe adresa organizatorului: Bucureşti, str. Fabrica de Glucoză nr. 21, sector 2, Bucureşti până la data de 01 iulie 2013 sau la numărul de telefon 021/407.54.74 sau 0372.130.376. Reclamaţiile ulterioare nu vor mai fi luate în considerare.

11.2. Eventualele litigii apărute între organizatori şi participanţii la prezentul concurs se vor rezolva pe cale amiabilă sau, în cazul în care aceasta nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluţionate de instanţele judecătoreşti competente din România.

Art. 12. ALTE PREVEDERI

12.1. Prin participarea la concurs, jucătorii acceptă prevederile prezentului Regulament de Concurs. Pentru a cere alte detalii despre concurs sunaţi la numărul de telefon 0372.130.241.

12.2. Orice modificare a prezentului regulament se va face prin act adiţional scris şi va fi anunţată în revista “Click! Sănătate” si online pe site-ul