Cum poţi beneficia de servicii medicale la domiciliu

1 ingrijire domiciliu jpg jpeg

Un asigurat poate beneficia de îngrijiri medicale le domiciliu gratuite pentru maximum 90 de zile anual. Condiţiile de acordare prin Casa de Asigurări de Sănătate sunt diferite în funcţie de starea pacientului, iar dosarele de acordare pot fi stufoase. Totuşi, este un drept al tău, de care trebuie să ştii că poţi beneficia.

Recomandarea pentru servicii de îngrijiri medicale la domiciliu o face medicul de specialitate din ambulatoriu: medicul de familie sau medicii de specialitate din spitale la externarea asiguraţilor, ţinând cont de diagnostic, de stadiul bolii în momentul externării şi de un criteriu numit statusul de performanţă ECOG al bolnavului. Acest status este o scală stabilită de specialişti cu scopul de a evalua modul în care boala afectează abilităţile şi activităţile tale de zi cu zi. Ca să obţii gratuit dreptul la îngrijiri medicale la domiciliu este nevoie ca statusul tău de performanţă ECOG să fie 3 sau 4.

  • Statusul 3 -  înseamă că pacientul este incapabil să desfăşoare activităţi casnice, este imobilizat peste 50% din timpul zilei şi necesită sprijin pentru îngrijirea de bază: igienă, alimentaţie şi mobilizare
  • Statusul 4 -  este stabilit atunci când pacientul este complet imobilizat la pat, fiind dependent total de altă persoană pentru îngrijirea de bază.

Este nevoie de completarea unui formular special

Durata şi ritmicitatea cu care vei beneficia de îngrijiri medicale la domiciliu se stabileşte de către medicul care recomandă serviciile şi toate acestea sunt specificate într-un formular numit „Recomandare pentru îngrijiri medicale la domiciliu”. Chiar dacă nevoile tale sunt mai extinse, medicul nu va putea recomanda mai mult de 90 zile de îngrijiri în 11 luni, acestea împărţite şi ele în episoade de îngrijire de câte maximum 30 de zile. Există mai mulţi furnizori care oferă servicii medicale la domiciliu, iar asiguratul poate alege din ofertele disponibile. În cazul în care îngrijirile depăşesc durata de 90 de zile, serviciile se plătesc.

Îngijiri paliative, 90 de zile, o singură data în viaţă

În categoria îngrijirilor medicale la domiciliu intră şi îngrijirile paliative, fiind eligibili bolnavii cu afecţiuni oncologice şi cei cu HIV/SIDA, care au speranţă limitată de viaţă şi status de performanţă ECOG 3 sau 4. Şi în aceste situaţii, durata pentru care se poate beneficia de servicii de îngrijiri paliative la domiciliu e stabilită de medic, dar nu mai mult de 90 de zile o singură dată în viaţă. În situaţia în care îngrijirile nu sunt acordate în zile consecutive, la calcularea celor 90 de zile se iau în calcul numai zilele în care s-au acordat îngrijirile paliative.

Bine se ştiut.

Dosarele pentru acordarea de îngrijiri medicale la domiciliu pot fi depuse la CNAS de către rude şi împuterniciţi ai beneficiarilor.