O clinică privată din România lansează Programul naţional gratuit de fertilizare in vitro

1 2 jpg jpeg

Cine poate beneficia de acest program

De acest program pot beneficia cuplurile infertile, definite drept cuplurile care nu au avut capacitatea de a se reproduce fără a folosi mijloace anticoncepţionale timp de 1 an de activitate sexuală neprotejată sau cărora li s-a diagnosticat o afecţiune incompatibilă cu reproducerea pe cale naturală de către un medic specialist în obstetrică - ginecologie cu competenţă în tratamentul infertilităţii cuplului şi reproducere umană asistată medical.

Criterii de eligibilitate pentru introducerea în program:

- Cupluri infertile care au indicaţie pentru efectuarea procedurii FIV/ET, conform prevederilor anexei nr. IV.10 la prezenţa anexă la normele tehnice, care face parte integrantă din această;

- Membrii cuplului au calitatea de asigurat în conformitate cu prevederile art.211 alin. (1) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare;

- Cuplu autolog (se exclude donarea de ovocite, de spermă sau mama surogat);

- Vârstă femeii cuprinsă între 24 şi 40 de ani;

- Indexul de masă corporală al femeii cu valori cuprinse între 20 şi 25;

- Rezerva ovariană în limite normale probată prin valoarea AMH >; 1,1 ng/ml.

Astfel, cuplul solicitant depune la sediul uneia dintre unităţile sanitare care implementează subprogramul un dosar care cuprinde mai multe documente.

Doar 300 de cupluri infertile vor beneficia de această procedură de fertilizare in vitro, în timp ce contravaloarea costului procedurii FIV/ET în cadrul subprogramului se finanţează la un tarif de 6.188 lei/procedura FIV/ET, cu condiţia respectării anumitor puncte prevăzute.

Cererile pentru includere în subprogram se depun la registratura Ministerului Sănătăţii în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prevederilor prezentelor norme.

Mai multe informaţii găsiţi pe site-ul clinicii medicale Medlife (www.medlife.ro).