COVID-19: Cum arată declaraţia pe proprie răspundere cu care poţi ieşi din casă

1 photo 1450101499163 c8848c66ca85 jpg jpeg

Dacă ieşi în spaţiul public, este nevoie să ai asupra ta o declaraţie pe proprie răspundere. Atenţie! Este nevoie să ai la tine şi buletinul!

Completarea declaraţiei cu date eronate intră sub incidenţa legii, conform articolelor 326 şi 352 din Codul Penal, astfel: Articolul 326 din Codul Penal - Falsul în declaraţii: Declararea necorespunzătoare a adevărului, făcută unei persoane dintre cele prevăzute în art. 175 sau unei unităţi în care aceasta îşi desfăşoară activitatea în vederea producerii unei consecinţe juridice, pentru sine sau pentru altul, atunci când, potrivit legii ori împrejurărilor, declaraţia făcută serveşte la producerea acelei consecinţe, se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă. Articolul 352 din Codul Penal - Zădărnicirea combaterii bolilor: (1) Nerespectarea măsurilor privitoare la prevenirea sau combaterea bolilor infectocontagioase, dacă a avut ca urmare răspândirea unei asemenea boli, se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 2 ani sau cu amendă. (2) Dacă fapta prevăzută în alin. (1) este săvârşită din culpă, pedeapsa este închisoarea de la o lună la 6 luni sau amenda.   

Precizăm faptul că declaraţia pe propria răspundere poate fi completată integral olograf („de mână”), cu preluarea tuturor elementelor prevăzute în modelul declaraţiei pus la dispoziţie. Declaraţia pe proprie răspundere completată se va afla în posesia persoanei care efectuează deplasarea, împreună cu documentul de identitate, şi va fi pusă la dispoziţia reprezentanţilor Poliţiei Române, ai Jandarmeriei sau ai Poliţiei Locale la momentul legitimării persoanei.   

Reprezentanţii Poliţiei Române, ai Jandarmeriei sau ai Poliţiei Locale pot efectua fotografirea documentelor (declaraţie pe proprie răspundere şi act de identitate) la momentul legitimării persoanei, informeaza adevarul.ro

Iată cum trebuie să arate declaraţia!

Declaraţie pe proprie răspundere,

Subsemnatul(a)  _____________________________,  fiul/fiica  lui ____________  şi  al

___________,  domiciliat(ă)   în   ________________,  judeţul/sectorul   ___________,   strada,

________________________, număr___,     bloc___,   etaj__,    apartament   ___,   având    CNP

__________________, BI/CI seria ___, număr _________,

Locuind în fapt1 în localitatea________________, judeţul/sectorul ___________, strada,

________________________, număr ___, bloc___, etaj, __, apartament ___

Cunoscând prevederile articolului 326, referitoare la falsul în declaraţii2, precum şi ale art. 352 referitoare la zădărnicirea combaterii bolilor din Noul Cod Penal, declar pe proprie răspundere faptul că mă deplasez în interes profesional/personal, între orele _____________, de la

____________________________________________________________________________, până la ______________________________________________________________________, pentru3:

deplasarea între domiciliu şi locul de muncă, atunci când activitatea profesională este esenţială şi nu poate fi organizată sub formă de lucru la distanţă sau deplasarea în interes profesional care nu poate fi amânată.

consult medical de specialitate care nu poate fi amânat;

deplasare pentru cumpărături de primă necesitate la unităţi comerciale din zona de domiciliu;

deplasare pentru asigurarea asistenţei pentru persoane în vârstă, vulnerabile sau pentru însoţirea copiilor;

deplasare scurtă, lângă domiciliu, pentru desfăşurarea de activităţi fizice individuale, în aer liber, cu excluderea oricărei forme de activitate sportivă colectivă;

deplasare scurtă, lângă domiciliu, legată de nevoile animalelor de companie deplasare pentru rezolvarea următoarei situaţii urgente:..................................

............................................................................................

Atât declar, susţin şi semnez.

Data ___/____/_______                                                                     Semnătura,

image