Află ce consum energetic are locuinţa ta (P)

1 2 jpg jpeg

Tot timpul suntem confruntaţi cu întrebarea “imobilul meu de ce nu are clasă energetică A?”. Pentru a răspunde la această întrebare trebuie să ştim că această clasă energetică este o clasă “speciala” dacă putem să-I spunem aşa, adică rezervată clădirilor cu performanţe energetice foarte bune.

Chiar dacă imobilul este reabilitat termic, având izolaţie de 10cm conform standardelor în vigoare, şi tâmplărie exterioară cu rezistentă termică de 0,77 m2K/W, nu neapărat va fi încadrată în clasa energetică A.

Consumul energetic depinde de foarte mulţi factori ca: orientare cardinală, locaţia imobilului (deci datele climatice locale), suprafaţa imobilului raportată la suprafaţa pereţilor exteriori, numărul de pereţi exteriori, modalitatea de preparare a agentului termic (RADET, centrală de apartament sau imobil, centrală electrică, pompă de căldură, aport solar la încălzire şi apa caldă de consum menajer), tipul imobilului certificat (de locuit sau terţiar), gradul de izolare termică al anvelopei, etc...

Prin urmare dacă din calcule rezultă un consum inferior valorii de 145 kwh/mp/an pentru imobilele climatizate şi 125 kwh/mp/an fără climatizare, clasă energetică în care va fi încadrat imobilul va fi A, acesta având un consum redus de energie, fiind neapărat reabilitat din punct de vedere termic.

Certificatul energetic de fapt realizează o estimare a consumului de energie pentru încălzire, apă caldă de consum menajer, iluminat, şi climatizare. Din certificatele energetice elaborate până acum am remarcat că un apartament reabilitat, având balconul închis, cu un singur perete exterior, poate avea clasa energetică A. Deja dacă mai apare încă un perete exterior sau chiar al treilea, fie este la limită fie se va încadra în clasa energetică B.

Dacă discutăm de locuinţe unifamiliale, în acest caz trebuie calculat consumul energetic al locuinţei cât şi cel al clădirii de referinţă, adică acel consum dacă imobilul ar avea rezistenţele termice normate (confom normativelor în vigoare). Am întâlnit şi cazul în care locuinţa se apropia foarte mult de o casă pasivă.

Această a avut un consum energetic foarte scăzut datorită utilizării unui sistem de încălzire de tip pompă de căldură sol/apa, aport solar pentru încălzire cât şi preparare apa caldă de consum, izolaţie termică de 25cm pentru pereţii exteriori şi 30cm pentru acoperiş, sistem de încălzire în pardoseală, producţie de electricitate utilizând panouri fotoelectrice, tâmplărie performantă având o rezistenţă termică de R=1.2 m2K/W, cu alte cuvinte nu îi lipsea decât un sistem de ventilare performant pentru introducere aer proaspăt pentru a se apropia de o casă pasivă.

Însă este de apreciat că există beneficiari care doresc să aibă facturi foarte scăzute pentru locuinţele lor, evident costul acestora fiind trecut pe locul doi. În cazul imobilului amintit a rezultat din certificatul energetic un cost anual pentru utilităţi de aproximativ 2000 lei, casă având o suprafaţa de aproximativ 200 mp.

Prin urmare va recomandăm să realizaţi un certificat energetic şi să respectaţi recomandările auditorului energetic pentru îmbunătăţirea performanţei energetice a locuinţei dvs.