S-a închis campania EU OSHA 2018 -2019 „Managementul substanţelor periculoase”

1 img 0881 jpg jpeg

Punctul Focal al Agenţiei Europene pentru Securitate şi Sănătate în Muncă - România şi Institutul Naţional de Cercetare - Dezvoltare pentru Protecţia Muncii „Alexandru Darabont” (INCDPM), în parteneriat cu ARSSM (Asociaţia Română pentru Securitate şi Sănătate în Muncă) şi cu partenerii sociali, au organizat marţi, 29.10.2019, reuniunea Reţelei Naţionale a Punctului Focal EU OSHA – România şi conferinţa de închidere a campaniei.

Parte a campaniei paneuropene „Locuri de muncă sănătoase. Bine pentru tine. Bine pentru afacere” a Agenţiei Europene pentru Securitate şi Sănătate în Muncă (EU-OSHA), evenimentul a urmărit să ofere oportunitatea unei colaborări mai strânse a tuturor partenerilor sociali, cu scopul promovării sănătăţii şi securităţii la locul de muncă pentru angajaţii din toate sectoarele de activitate, la nivel naţional.

Campania EU OSHA 2018-2019 „Managementul substanţelor periculoase” a fost lansată la nivel european în data de 24 aprilie 2018, la Bruxelles, în prezenţa Comisarului european, Marianne THYSSEN, a Directorului Agenţiei Europene pentru Securitate şi Sănătate în Muncă (EU OSHA), Dr. Christa  SEDLATSCHEK precum şi a altor înalţi oficiali ai Comisiei Europene. 

Campania a vizat ca obiective creşterea gradului de conştientizare cu privire la importanţa prevenirii riscurilor legate de utilizarea substanţelor periculoase, inclusiv a celor legate de expunerea la agenţi cancerigeni şi mutageni,  creşterea gradului de cunoaştere a legislaţiei din domeniu precum şi promovarea de bune practici la nivelul companiilor.

Campania s-a adresat tuturor categoriilor de lucrători care utilizează aceste substanţe, prezente în aproape toate sectoarele de activitate precum şi angajatorilor din companiile vizate în mod deosebit de prezenţa acestor riscuri.

Evenimentul de  închidere a Campaniei EU OSHA 2018-2019 la nivel naţional din data de 29 octombrie 2019 a reunit reprezentanţi la vârf ai autorităţilor din domeniu (Ministerul Mediului, Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale), factori de decizie, reprezentanţi ai Romtens şi ICOH, România, Institutul Naţional de Cercetare – Dezvoltare pentru Protecţia Muncii „Alexandru Darabont”, INCDPM, Inspecţia Muncii, Institutul Naţional de Sănătate Publică, medici de medicina muncii, cercetători, reprezentanţi ai asociaţiilor profesionale din domeniu (ARSSM, SRMM, APMMMR, SRP etc.). 

Punctul Focal EU OSHA – România a prezentat concluziile celor doi ani ai Campaniei EU OSHA 2018-2019 „Managementul substanţelor periculoase”, la nivel naţional, cu o perspectivă asupra principalelor direcţii de activitate pentru viitor. Evenimentul şi-a propus, de asemenea, să ofere exemple de abordări şi instrumente privind managementul substanţelor periculoase, având ca obiectiv principal eliminarea/reducerea riscurilor legate de utilizarea acestor substanţe şi asigurarea unor locuri de muncă sigure şi sănătoase.

Conferinţa a beneficiat de prezenţa şi contribuţia reprezentanţilor Agenţiei Europene, Dl. Tim TREGENZA, Network Manager & Coordonator Relaţii Internaţionale EU OSHA, precum şi a D-nei Violaine ROGGERI din partea Communication and Prevention Unit/EU OSHA. De asemenea, au luat cuvântul Dl. Dantes Nicolae BRATU, Inspector General de Stat – Inspectia Muncii, Dna. Anca PRICOP, Şef serviciu Securitate şi Sănătate în Muncă, Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale, Dl. Doru Costin DARABONT, Director General, Institutul Naţional de Cercetare – Dezvoltare pentru Protecţia Muncii „Alexandru Darabont”, INCDPM, Dl. Bogdan Iuliu HOSSU, Preşedinte CNS “Cartel Alfa” şi, nu în ultimul rând, D-na Ioana-Georgiana NICOLESCU, Manager Punct Focal EU OSHA România, gazdă a evenimentului. Vorbitorii au subliniat rezultatele şi importanţa Campaniei EU OSHA la nivel naţional pentru susţinerea unor locuri de muncă sigure şi sănătoase şi consolidarea unei culturi de prevenire, exprimându-şi interesul şi sprijinul pentru acţiunile viitoare ale  Punctului Focal EU OSHA România.

Evenimentul a fost urmat de proiecţia filmelor “Automatic Fitness” & “Before the Bridge” („Înainte de a fi prea târziu!”) premiate de EU OSHA la Festivalul de film documentar şi de animaţie, DOK, Leipzig, 2017, urmată de o dezbatere asupra consecinţelor automatizării şi robotizării asupra lumii de mâine a muncii.