Noile categorii de angajaţi din etapa a doua de vaccinare anti-COVID-19

1 vaccin jpg jpeg

În etapa a doua de vaccinare, în care sunt incluse persoanele în vârstă, cele din categorii vulnerabile şi lucrătorii din domenii esenţiale, au mai intrat şi alţi angajaţi.

Conform unei hotărâri de Guvern, în etapa a doua de vaccinare anti-COVID-19 au fost incluse şi alte caregorii de angajaţi, printre care cei din instituţii publice, persoane fără adăpost şi cu dizabilităţi.

Noile categorii de angajaţi din etapa a doua de vaccinare

 • personal-cheie pentru funcţionarea instituţiilor statului, respectiv Parlament, Curtea Constituţíonală, Preşedinţie, Guvern, Consiliul Economic şi Social, Avocatul Poporului, Consiliul Legislativ, Banca Naţională a României, ministere şi instituţii subordonate acestora
 • personalul în activitate din cadrul celorlalte instituţii din sistemul naţional de apărare naţională, ordine publică şi securitate naţională, precum şi executorii judecătoreşti, interpreţii şi traducătorii autorizaţi de Ministerul Justiţiei şi avocaţii înscrişi în tabloul avocaţilor întocmit potrivit Legii nr.51/1995 pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
 • personalul navigant român maritim şi fluvial;
 • personalul român care îşi desfăşoară activitatea pe platforme marine (eoliene, gaz, petrol)
 • personalul român care îşi desfăşoară activitatea pe unităţi mobile de foraj marin (nave tip FPSO şi nave tip FSU).
 • personalul care lucrează în domeniul pompelor funebre, direct implicat în manipularea cadavrelor umane;
 • personalul din cadrul direcţiilor generale de asistenţă socială şi protecţia copilului/serviciul public de asistenţă socială care îşi desfăşoară activitatea în relaţie directă cu beneficiarii;
 • persoanele care asigură asistenţă medicală şi socială persoanelor prevăzute la pct.(iii) al lit.a);
 • personalul din administraţia publică locală;
 • lucrătorii din agricultură şi din industria alimentară de alimente esenţiale;
 • personalul din Administraţia Naţională de Meteorologie
 • membrii misiunilor diplomatice, oficiilor consulare de carieră şi reprezentanţelor organizaţiilor internaţionale din România, inclusiv membrii de familie care îi însoţesc, deţinători de cărţi de identitate special emise de Ministerul Afacerilor Externe;
 • personalul civil şi militar care urmează să execute misiuni în afara teritoriului naţional, inclusiv membrii de familie care îi însoţesc la post, anterior plecării în misiune;
 • inspectorii sociali din cadrul Agenţiei Naţionale pentru Plăţi şi Inspecţie Socială şi a structurilor subordonate acestora.
 • personalul Curţii de conturi a României şi ai camerelor de conturi judeţene şi a municipiului Bucureşti
 • personalul din cadrul aparatului central şi local al Consiliului Concurenţei
 • sportivii componenţi ai loturilor naţionale sau ai loturilor olimpice, sportivii calificaţi individual la jocurile olimpice precum şi staful tehnic care participă la pregătirea acestor sportivi‘.