Ce trebuie să conţină declaraţia pe proprie răspundere pentru circulaţia persoanelor. Poate fi scrisă şi de mână

1 photo 1450101499163 c8848c66ca85 jpg jpeg

Autorităţile au făcut public modelul de declaraţie pe proprie răspundere referitor la circulaţia persoanelor în afara locuinţei sau gospodăriei. Modelul de declaraţie poate fi descărcat de pe site-ul web al Guvernului României, Ministerului Afacerilor Interne, precum şi de pe site-urile celorlalte instituţii cu atribuţii în domeniu”, potrivit Grupului de Comunicare Strategică.

Declaraţia pe proprie răspundere completată se va afla în posesia persoanei care efectuează deplasarea, împreună cu documentul de identitate, şi va fi pusă la dispoziţia reprezentanţilor Poliţiei Române, ai Jandarmeriei sau ai Poliţiei Locale la momentul legitimării persoanei.   Reprezentanţii Poliţiei Române, ai Jandarmeriei sau ai Poliţiei Locale pot efectua fotografirea documentelor (declaraţie pe proprie răspundere şi act de identitate) la momentul legitimării persoanei.    Menţionăm faptul că, potrivit Ordonanţei Militare nr. 2 din 21.03.2020 obligaţia completării declaraţiei pe proprie răspundere se instituie începând cu ora 22.00 a zilei de 23 martie a.c., informează adevarul.ro   

Cei care se deplasează între orele 22:00 şi 6:00 vor trebui să completeze, începând de luni seară, în conformitate cu ordonanţa militară emisă de MAI, o declaraţie pe proprie răspundere în care să precizeze motivul deplasării, iar în cazurile speciale, şi traseul acesteia. În cazul celor care merg la serviciu, este necesară o adeverinţă permanentă din partea angajatorului care să ateste că prezenţa la locul de muncă este esenţială pentru activitatea organizaţiei şi nu poate fi organizată sub formă de telemuncă.   Conform ordonanţei militare anunţate sâmbătă seară de ministrul de Interne Marcel Vela, în intervalul orar 22.00 – 06.00, circulaţia persoanelor în afara locuinţei/gospodăriei este permisă numai pentru deplasarea la serviciu, consult medical care nu poate fi amânat, cumpărături de primă necesitate, asistenţă pentru persoane în vârstă sau pentru însoţirea copiilor, desfăşurarea de activităţi fizice individuale în aer liber sau pentru nevoile animalelor de companie, şi numai după semnarea unei declaratii pe propria raspundere în care să se precizeze motivul.

Declaraţie pe proprie răspundere,

Subsemnatul(a)  _____________________________,  fiul/fiica  lui ____________  şi  al

___________,  domiciliat(ă)   în   ________________,  judeţul/sectorul   ___________,   strada,

________________________, număr___,     bloc___,   etaj__,    apartament   ___,   având    CNP

__________________, BI/CI seria ___, număr _________,

Locuind în fapt1 în localitatea________________, judeţul/sectorul ___________, strada,

________________________, număr ___, bloc___, etaj, __, apartament ___

Cunoscând prevederile articolului 326, referitoare la falsul în declaraţii2, precum şi ale art. 352 referitoare la zădărnicirea combaterii bolilor din Noul Cod Penal, declar pe proprie răspundere faptul că mă deplasez în interes profesional/personal, între orele _____________, de la

____________________________________________________________________________, până la ______________________________________________________________________, pentru3:

deplasarea între domiciliu şi locul de muncă, atunci când activitatea profesională este esenţială şi nu poate fi organizată sub formă de lucru la distanţă sau deplasarea în interes profesional care nu poate fi amânată.

consult medical de specialitate care nu poate fi amânat;

deplasare pentru cumpărături de primă necesitate la unităţi comerciale din zona de domiciliu;

deplasare pentru asigurarea asistenţei pentru persoane în vârstă, vulnerabile sau pentru însoţirea copiilor;

deplasare scurtă, lângă domiciliu, pentru desfăşurarea de activităţi fizice individuale, în aer liber, cu excluderea oricărei forme de activitate sportivă colectivă;

deplasare scurtă, lângă domiciliu, legată de nevoile animalelor de companie deplasare pentru rezolvarea următoarei situaţii urgente:..................................

............................................................................................

Atât declar, susţin şi semnez.

Data ___/____/_______                                                                     Semnătura,

image

foto: Unsplash