Proiect pentru donarea de ţesuturi şi organe

1 2 jpg jpeg

Opţiunea donării de ţesuturi şi organe, în urma consimţământului explicit al persoanei cu capacitate de decizie, ar putea fi introdusă pe cardul naţional de asigurat, pentru creşterea numărului de potenţiali donatori. Proiectul, care vizează modificarea şi completarea Legii 95/2006 privind reforma în sănătate, va fi depus luni la Camera Deputaţilor.

Trebuie creat un sistem prin care fiecare să îşi poată da din timpul vieţii consimţământul legat de optiunea donării de ţesuturi şi organe, întrucât în prezent, în România, opţiunea 'pro' nu este facilitată. Această opţiune, înregistrată pe cardul naţional de asigurat, poate constitui baza registrului naţional de transplant.