Şcolile de fete şi de băieţi îi influenţează negativ pe elevi

1 2 jpg jpeg

Aceasta este concluzia la care au ajuns cercetătorii de la Universitatea „Penn State“, Indiana (SUA), după ce au făcut un experiment despre cât de benefică este separarea copiilor cu sexe diferite.

În urma constatărilor, oamenii de ştiinţă au observat că şcolile de fete sau de băieţi le înfluenţează negativ tinerilor comportamentul în viitor.

În plus, elevii nu dau rezultate bune nici când e vorba de învăţat sau de citit.

Dimpotrivă, cercetătorii americani au observat că elevii care învaţă într-un mediu exclusiv feminin sau masculin nu sunt mai bine pregătiţi din punct de vedere educaţional în comparaţie cu elevii care învaţă la şcoli mixte.

„Nu există nicio dovadă clară care să demonstreze că şcolile pentru copiii de un singur sex sunt din punct de vedere academic superioare faţă de celelalte. Am descoperit însă una legată de impactul negativ pe care-l au şcolile de fete sau de băieţi asupra copiilor“, a spus autorul studiului, Lynn Libeň, profesor de psihologie şi educaţie la Universitatea „Penn State“.

Aspiraţiile tinerilor se limitează, de exemplu, fetele care îşi construiesc persoanlitatea într-un anturaj de sex feminin vor avea probleme de socializare atunci când în mediul lor vor apărea şi persoane de sex masculin.