Nu ai primit cardul de sănătate? Iată ce trebuie să faci!

1 2 jpg jpeg

Pentru a-l luat de la Casa Naţională de Asigurări de Sănătate, persoana în cauză se poate prezenta personal sau poate delega pe altcineva (este nevoie de o declaraţie de împuternicire, la care se ataşează o fotocopie după actul de identitate al titularului şi al persoanei împuternicite).

Cardul se poate elibera după ce persoana a făcut în prealabil o cerere pe pagina online www.casmb.ro. La rândul lor, cererile pot fi depuse personal, trimise prin poştă sau printr-o aplicaţie de pe site-ul CASMB.

În urma depunerii acestei cereri, persoanele din Bucureşti pot primi cardul după ce merg la unul dintre sediile CASMB. În cazul cererii care poate fi depusă online – se accesează pagina www.casmb.ro, iar în partea stângă a paginii se găseşte rubrica „Informaţii pentru asiguraţi“ - Cerere de eliberare card naţional de sănătate.

După ce se accesează şi această pagină, persoana poate verifica dacă actul a fost eliberat, dacă poate fi găsit la CASMB sau dacă este expediat spre eliberare (prin introducerea codului numeric personal şi a unui cod ce apare pe ecran).

Următorul pas pe care trebuie să-l facă persoana este să completeze cererea de eliberare a cardului (nume, adresa de e-mail, număr de telefon mobil), să imprime şi să semneze documentului, după care să-l trimită automat pe e-mail.

După aceşti paşi, persoana trebuie să aştepte un SMS de confirmare privind ridicarea cardului, apoi poate merge şi îl poate ridica de la sediul CASMB din strada Vasile Lascăr, nr. 27, Bucureşti.