Iată cine este scutit la plata contribuțiilor la asigurările sociale de sănătate!

image

Asociațiile de pacienți cer Guvernului României să elimine scutirile la plata CASS acordate anumitor categorii de angajaţi și să crească alocarea bugetară pentru sănătate la un nivel asemănător cu țările europene dezvoltate, respectiv peste 9% din PIB.

La ora actuală există 3 categorii de angajați scutiți de la plata contribuțiilor de asigurări sociale de sănătate (CASS): angajații din construcții, agricultură și industria alimentară.

În acest context, mai multe asociaţii de pacienţi au formulat o petiţie pentru anularea acestei scutiri, pe care o redăm integral!

Fără scutiri la plata Contribuției Asigurărilor Sociale de Sănătate

În țara în care banii alocați sănătății sunt insuficienți, Guvernul României continuă să ofere scutiri la plata CASS diferitelor categorii profesionale. 884.680* de angajați din construcții, agricultură și industria alimentară, nu plătesc CASS. 400 milioane* de lei nu ajung lunar în Fondul Național Unic de Asigurări Sociale de Sănătate (FNUASS). În anul 2022, bugetul FNUASS a fost de 55.064.450.000** lei, iar nivelul scutirilor a fost de ~4.800.000.000 lei, cu alte cuvinte, în fiecare lună de scutiri, FNUASS este mai sărac cu 8,72%. Scutirile la plata CASS acordate diferitelor categorii profesionale încalcă cu bună știință prevederile Legii 95/2006, creează discriminare în rândul asiguraților, încălcând principiul solidarității și ignorând participarea obligatorie la plata CASS așa cum este prevăzut în lege.

Rugăm Guvernul României să anuleze facilitățile fiscale privind CASS acordate unor categorii profesionale, să îmbunătățească colectarea sumelor datorate de către companii la Fondul Național Unic de Asigurări de Sociale de Sănătate și să crească alocarea bugetară pentru sănătate la un nivel asemănător cu țările europene dezvoltate, respectiv peste 9% din PIB.

Pandemia a scos la lumină toate lipsurile sistemului medical din România, rugăm Guvernul României să trateze cu toată seriozitate domeniul medical, să asigure finanțare conform nevoilor și să reformeze sistemul medical, astfel încât pacienții să beneficieze de servicii medicale de calitate la standarde europene.

Semnatari:

Alianța Pacienților Cronici din România – APCR

Coaliția Organizațiilor Pacienților cu Afecțiuni Cronice din România – COPAC

Federația Asociațiilor Bolnavilor de Cancer - FABC

Uniunea Națională a Organizațiilor Persoanelor Afectate de HIV/SIDA

Asociația Pacienților cu Afecțiuni Autoimune – APAA