Elevii cu tulburări de învăţare ar putea fi ajutaţi de profesori specializaţi

1 2 jpg jpeg

Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice a lansat, miercuri, în dezbatere publică, proiectul de metodologie privind asigurarea suportului necesar elevilor cu tulburări specifice de învăţare (TSI). Documentul identifică şi stabileşte tipul de intervenţie pentru asigurarea învăţării individualizate şi personalizate în cazul acestor elevi, potrivit nes.ro.

Prevederile acestui proiect vizează doar elevii înscrişi în învăţământul preuniversitar, diagnosticaţi cu tulburări specifice de învăţare în baza unei evaluări efectuate de specialişti acreditaţi din şcoala de masă (profesori consilieri şcolari, logopezi, profesori de sprijin) şi specialişti (psihologi, logopezi, psihopedagogi).

Potrivit Ministerului Educaţiei, tulburările specifice de învăţare desemnează un grup eterogen de tulburări ce afectează procesul tipic de achiziţie a abilităţilor şcolare: dislexie, disgrafie, discalculie.

Apariţia acestora nu este o consecinţă a lipsei oportunităţilor de învăţare sau a motivaţiei pentru învăţare, nu este rezultatul unui deficit intelectual, intelect liminar, deficit senzorial (ex: auditiv, vizual, motor), tulburărilor afective şi emoţionale de natură psihiatrică sau a altor tulburări de (neuro)dezvoltare (tulburări de spectru autist) şi nu este cauzat de vreo formă de traumă cerebrală sau maladie.

Diagnosticul de dislexie şi disgrafie se stabileşte, de regulă, în clasa a II-a, după ce elevul a parcurs învăţarea tuturor literelor. Diagnosticul de discalculie se stabileşte, de regulă, în clasa a III-a.

În proiect sunt incluse şi măsuri privind managementul cazurilor TSI în sistemul de învăţământ, măsuri psihopedagogice, consiliere parentală şi cadrul general de formare a cadrelor didactice.

Unul dintre cele mai importante obiective urmărite prin aprobarea acestei metodologii este garantarea dreptului la educaţie al tuturor copiilor/elevilor identificaţi cu tulburări specifice de învăţare. De asemenea, se urmăreşte favorizarea succesului şcolar prin măsuri didactice de susţinere, garantarea unei formări adecvate şi promovarea dezvoltării potenţialului, precum şi pregătirea cadrelor didactice, profesorilor de sprijin, profesorilor psihopedagogi, logopezilor, profesorilor consilieri şcolari deopotrivă cu responsabilizarea şi sensibilizarea părinţilor în confruntarea cu problemele legate de tulburările specifice de învăţare.