REGULAMENT DE PARTICIPARE „Cros Click! Sănătate - Alerg pentru sănătate”

1 2 jpg jpeg

1.1. S.C. ADEVĂRUL HOLDING S.R.L., -societate in reorganizare, in judicial reorganization, en redressesment, persoană juridică română, cu sediul social în Bucureşti, str. Fabrica de Glucoză, nr. 21, sector 2, înregistrată în Registrul Comerţului Bucureşti sub nr. J40/14119/2006, CUI RO 18990288, cont nr. RO70BRDE441SV58305914410, deschis la BRD suc. Decebal, înregistrată ca operator în evidenţele autorităţii naţionale de supraveghere a prelucrării datelor cu caracter personal, sub numărul 6363, reprezentată legal prin dna. Carmina Dumitrescu, în calitate de Administrator Special,

1.2. Competiţiile ”Click! Sănătate”, „Crosul Copiilor” şi ”Crosul Familiei” se vor derula cu respectarea prevederilor cuprinse în prezentul regulament (denumit în cele ce urmează “Regulamentul”). Termenii şi condiţiile prezentului Regulament, aşa cum sunt prezentate mai jos, sunt obligatorii pentru toti participanţii la concurs.

1.3. Organizatorii îşi rezervă dreptul de a modifica Regulamentul, aducând la cunoştinţa publicului acest fapt prin intermediul site-ului www.clicksanatate.ro şi prin act adiţional la prezentul regulament.

Startul: Aleea Trandafirilor din Parcul Herăstrău.

Sosirea: Aleea de lângă lac înainte de Berăria H.

Traseu (12 km): două ture de lac Herăstrău cu startul de la Aleea Trandafirilor, Parc Herăstrau, pe aleea ce înconjoară lacul, trecerea pe sub pod calea ferată, cu ieşirea pe şoseaua Nordului, apoi stânga pe şoseaua Bucureşti-Ploieşti şi reintrarea în parc pe la Fântâna Mioriţa către aleea de lângă lac, cu sosirea pe aleea de lângă lac înainte de Berăria H.

DATA DE DESFĂŞURARE: 17 iunie 2018, cu startul la ora 11:00.

Startul: intrarea în Parcul Herastrau, de la Berăria H

Sosirea: aleea de lângă lac înainte de Berăria H.

Traseu (6 km): un tur de lac Herăstrău cu startul de la Berăria H (Pavilionul H), pe aleea ce înconjoară lacul, trecerea pe sub podul de calea ferată, cu ieşirea pe şoseaua Nordului, apoi stânga pe şoseaua Bucureşti-Ploieşti şi reintrarea în parc pe la Fântâna Mioriţa către aleea de lângă lac, cu sosirea pe aleea de lângă lac înainte de Berăria H.

DATA DE DESFĂŞURARE: 17 iunie 2017, cu startul la ora 11:45

Traseu (700 m) pe Aleia Trandafirilor din Parcul Herăstrău.

3.1. În cadrul Competiţiei „Cros Click!Sanatate” si „ Crosul Copiilor” vor fi oferite 42 de premii, pe categorii de vârstă, fată/băiat, astfel:

Câştigătorii categoriilor 10 ani până la 12 ani; 13 ani până la 14 ani; 15 ani până la 17 ani (6 km) vor primi:

1 premiu constând într-un rucsac în valoare de 186 de lei fiecare

1 premiu constând într-un blender fitness în valoare de 165 de lei fiecare

1 premiu constând într-o baterie externă în valoare de 43,69 de lei fiecare

1 premiu constând în Casti Hama în valoare de 33,61 de lei fiecare

1 premiu constând într-un Pachet Futuro în valoare de 94,95 de lei fiecare

1 premiu constând într-un rucsac în valoare de 186 de lei fiecare

1 premiu constând într-un Chopper în valoare de 66 de lei fiecare

1 premiu constând într-o baterie externă în valoare de 43,69 de lei fiecare

1 premiu constând în Casti Hama în valoare de 33,61 de lei fiecare

1 premiu constând într-un Pachet Futuro în valoare de 94,95 de lei fiecare

1 premiu constând într-un rucsac în valoare de 186 de lei fiecare

1 premiu constând într-un Vacum sealer în valoare de 142,99 de lei fiecare

1 premiu constând într-o baterie externă în valoare de 43,69 de lei fiecare

1 premiu constând în Casti Hama în valoare de 33,61 de lei fiecare

1 premiu constând într-un Pachet Futuro în valoare de 94,95 de lei fiecare

Câştigătorii categoriilor: 18 ani până la 35 ani ; 36 ani până la 45 ani; 46 ani până la 59 ani; peste 60 ani (12 km) vor primi:

1 premiu constând într-un rucsac în valoare de 186 de lei fiecare

1 premiu constând într-un Sorcator în valoare de 158 de lei fiecare

1 premiu constând într-o baterie externă în valoare de 43,69 de lei fiecare

1 premiu constând în Casti Hama în valoare de 33,61 de lei fiecare

1 premiu constând într-un Pachet Futuro în valoare de 94,95 de lei fiecare

1 premiu constând într-un rucsac în valoare de 186 de lei fiecare

1 premiu constând într-un Vacum Seler în valoare de 142,99 de lei fiecare

1 premiu constând într-o baterie externă în valoare de 43,69 de lei fiecare

1 premiu constând în Casti Hama în valoare de 33,61 de lei fiecare

1 premiu constând într-un Pachet Futuro în valoare de 94,95 de lei fiecare

1 premiu constând într-un rucsac în valoare de 186 de lei fiecare

1 premiu constând într-un Mixer în valoare de 79,99 de lei fiecare

1 premiu constând într-o baterie externă în valoare de 43,69 de lei fiecare

1 premiu constând în Casti Hama în valoare de 33,61 de lei fiecare

1 premiu constând într-un Pachet Futuro în valoare de 94,95 de lei fiecare

Premiile se vor acorda conform bonurilor primite la sosire, primii 3 participanţi pe fiecare categorie de vârstă cu numărul de pe bon cel mai mic.

3.2. În plus, primii 100 de participanţi sosiţi la crosul Familiei câştigă câte un pachet Family Care în valoare de 71,28 de lei fiecare.

3.3. Valoarea totală a premiilor este de 27.466,39 lei (TVA inclus).

4.1. Concursul se va desfăşura pe teritoriul României şi se adresează persoanelor fizice şi reprezentanţilor persoanelor juridice de orice naţionalitate, masculin şi feminin.

4.2. Pentru a participa la competiţii concurenţii trebuie să completeze unul din taloanele de participare disponibile în revistele Click! Sănătate, Click! Poftă bună! şi Click! pentru femei şi ziarele Click! şi Adevărul, publicate în perioada iunie 2018.

4.3. Concurenţii Competiţiei „Crosul Click!Sanatate” se pot înscrie la următoarele 8 categorii în funcţie de vârstă şi sex:

a. Seniori- 4 categorii bărbaţi şi 4 categorii femei:

- născuţi între 01.01.1983 si 31.12.2000, respectiv de la vârsta de 18 ani până la 35 ani.

- născuţi între 01.01.1973 si 31.12.1982, respectiv de la vârsta de 36 ani până la 45 ani.

- născuţi între 01.01.1959 si 31.12.1972, respectiv de la vârsta de 46 ani până la 59 ani.

b. Veterani- 1 categorie bărbaţi si 1 categorie femei:

- născuţi înainte de 31.12.1958, respectiv cu vârsta de sau peste 60 ani.

4.4. Concurenţii Competiţiei „Crosul Copiilor” se pot înscrie la următoarele 6 categorii în funcţie de vârstă şi sex:

Juniori - 3 categorii băieţi şi 3 categorii fete:

- născuţi între 01.01.2006 şi 31.12.2008, respectiv de la vârsta de 10 ani până la 12 ani.

- născuţi între 01.01.2004 şi 31.12.2005, respectiv de la vârsta de 13 ani până la 14 ani.

- născuţi între 01.01.2001 şi 31.12.2003, respectiv de la vârsta de 15 ani până la 17 ani.

4.5. Crosul Familiei” - în cadrul acestei Competiţii vor alerga părinţii împreuna cu copiii, cu vârsta până la 9 ani.

Toţi copiii sub 18 ani vor fi însoţiţi la înscriere de un părinte sau de un tutore, profesor, care va semna declaraţia de alergare pe răspunderea adultului.

4.6. Câştigătorii vor fi desemnaţi în funcţie de cel mai bun timp obţinut, numele câştigătorilor precum şi premiul acordat va fi făcut public pe www.clicksanatate.ro în data de 17/18 iunie.

4.7. Programul Competiţiei ”Cros Click! Sănătate”:

a. ora 8:00 - 9:55 înscrierea la Cros.

b. ora 10:00 - startul oficial al Competiţiei „Crosul Click!Sănătate”- Aleea Trandafirilor din Parcul Herăstrău. Startul va fi dat de către un arbitru oficial.

c. ora 11:00 - starul oficial al Competiţiei „Crosul Copiilor” - Aleea Trandafirilor din Parcul Herăstrău. Startul va fi dat de către un arbitru oficial

d. ora 11.45 – startul oficial al Competiţiei „Crosul Familiei”- Aleea Trandafirilor din Parcul Herăstrău. Startul va fi dat de către un arbitru oficial.

4.8. Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica în caz de necesitate data publicării câştigătorilor, cu notificare prealabilă, pastrând numărul şi valoarea maximă a premiilor anunţate iniţial.

5.1. Înscrierea concurenţilor se va face în ziua evenimentului 17 iunie 2017, în zona special amenajată de la intarea în Parc Herăstrău (Pavilion H) între orele 8:00 - 9:55. Înscrierea se va face la mesele special amenajate pentru fiecare categorie de participanţi, pe baza buletinului sau a cărţii de identitate şi a talonului de participare.

5.2. Documentele necesare în momentul înscrierii sunt următoarele:

a. Buletinul sau cartea de identitate a participantului.

b. Semnarea tabelulul la înscriere ce cuprinde declaraţie pe propria răspundere, prin care declară ca nu au probleme de sănătate şi că sunt apţi fizic să alerge la Crosul Click! Sănătate - categoria 7 km care va fi completată şi semnată la înscriere. Persoanele cu vârsta între 10 şi 17 ani vor completa formularul de înscriere împreună cu un părinte sau cu un reprezentant legal care îşi va da acordul, pe propria răspundere pentru participarea la Competiţie.

c. Talonul de participare va fi completat cu numele şi prenumele concurentului, data naşterii şi telefon/email. Nu sunt valide taloanele care nu includ toate datele menţionate mai sus.

d. Declaraţie pe propria răspundere în ceea ce priveşte starea medicală a copiilor completată şi semnată de către părinţi pentru înscrierea la Crosul Copiilor si Crosul Familiei.

5.3. Organizatorul nu-şi asumă responsabilitatea pentru niciun fel de accident sau prejudiciu de sănătate privind concurenţii la cros.

5.4. Echipament de concurs:

a. Fiecare concurent primeşte la Start un tricou, cu care va alerga. Este obligatorie purtarea acestui tricou în timpul Competiţiei, în caz contrar concurentul fiind descalificat.

b. Fiecare concurent va primi la înscriere câte un sticker cu numărul de concurs, care se va lipi pe faţa tricoului de participare. Numerele de concurs se vor înmâna fiecărui concurent în parte şi nu sunt transferabile.

c. Concurenţii pot alerga, în orice echipament doresc cu obligaţia de a purta tricoul primit de la organizatori.

6.1. Participarea la Crosul Click! Sănătate si Crosul Copiilor se face pe proprie răspundere, în deplină cunoştinţă a aptitudinii de a participa la eveniment, a stării de sănătate fizică şi mentală.

6.2. Fiecare participant este responsabil pentru propria securitate şi siguranţă. Organizatorii, partenerii, sponsorii, voluntarii şi personalul care participă la realizarea evenimentului nu sunt responsabili pentru orice fel de rănire, deces sau pagube de orice natură care pot surveni în timpul sau ca urmare a desfăşurării evenimentului.

6.3. Este recomandat ca participanţii să dispună de asigurare în caz de accidente valabilă pentru competiţii sportive.

6.4. Participanţii au obligaţia de a asculta şi de a respecta indicaţiile/instrucţiunile organizatorului şi a personalului de concurs.

6.5. Organizatorul poate interzice luarea startului sau continuarea cursei pentru orice participant dacă acesta se prezintă în stare de ebrietate sau este sub efectul substanţelor halucinogene, de slăbiciune sau epuizare fizică sau psihică.

7.1. Pentru a intra în posesia premiului, câştigătorii trebuie să semneze pentru intrarea în posesie premiului.

7.2. Câştigătorii vor semna odată cu intrarea în posesie a premiului şi un acord cu organizatorul în care îşi pot exprima sau nu consimţământul pentru ca datele personale, să fie/să nu fie folosite de către S.C. Adevărul Holding S.R.L., în scopuri publicistice şi/sau publicitare, de marketing, în diverse materiale web, tipărite (publicaţii, etc.), audio, video (site-urile societăţilor, etc.).

7.3. Pentru identificarea şi ridicarea premiului, fiecare câştigător va prezenta un document de identitate (buletin de identitate sau carte de identitate). Neprezentarea unui document de identitate va conduce în mod obligatoriu la neacordarea premiului.

7.4. SC Adevărul Holding SRL nu-şi asumă răspunderea pentru orice reclamaţie privind garanţia produselor oferite ca premii, reclamaţiile fiind îndreptate către furnizorii premiilor.

7.5. Talonul de înscriere în Competiţie va rămâne în proprietatea organizatorului.

7.6. Premiile nerevendicate devin nule.

7.7. Premiile nu se acordă în cazul în care:

participanţii nu respectă traseul stabilit şi indicat de către Organizator, în scopul de a frauda competiţia;

se constată diferenţe între datele comunicate organizatorului în momentul înscrierii şi actul de identitate prezentat de câştigător, cu ocazia validării (în scopul ridicării premiului);

se dovedeşte că participantul şi-a însuşit altă identitate, în scopul de a frauda competitia;

participantul declară în fals sau pune la dispoziţia organizatorilor declaraţii în fals, în scopul de a frauda concursul.

8.1. Regulamentul de participare/desfăşurare al Competiţiei poate fi consultat gratuit la sediul organizatorului specificat la art.1 sau pe site-ul clicksanatate.ro.

9.1. Valoarea premiilor este brută.

9.2. Concursul se desfăşoară în acord cu prevederile Codului Fiscal, aprobat prin Legea nr. 571 din 2003 actualizată.

Impozitul pentru premiile ce depăşesc valoarea de 600 de lei net va fi suportat de către Organizator.

Nu sunt impozabile veniturile obţinute din premii în produse, sub valoarea sumei 600 lei net, pentru fiecare premiu.

Orice alte obligaţii de natură fiscală sau de altă natură în legatură cu aceste venituri sunt în sarcina exclusivă a câştigătorilor.

9.3. Dacă organizatorul nu decide în mod expres altfel, niciunul dintre premiile concursului nu poate fi înlocuit cu contravaloarea în bani a acestuia ori cu un alt bun sau serviciu acordând exclusiv premiul stabilit prin regulament şi nici nu poate face obiectul unei înstrăinări.

Câştigatorii nu pot solicita modificarea parametrilor premiilor oferite.

10.1. . SC ADEVARUL HOLDING SRL colectează şi prelucrează datele cu caracter personal ale participanţilor la campetitia Cros Click!Sanatate, Crosul Copiilor si Crosul Familiei în scopul selecţionării câştigătorilor, alocării premiilor şi centralizării de rapoarte statistice cu privire la consumatori, precum şi al comunicării cu dumneavoastră şi alte persoane în legătură cu această campanie. Temeiul prelucrării este executarea unui contract la care persoana vizată este parte sau pentru a face demersuri la cererea persoanei vizate înainte de încheierea unui contract.

Prin participarea la campetitia Cros Click!Sanatate, Crosul Copiilor si Crosul Familiei, participanţii pot fi/nu pot fi de acord ca datele lor personale să intre în baza de date a organizatorului, acestea putând fi folosite pentru activităţile de marketing ale acestuia.

10.2. Organizatorii se obligă ca datele personale transmise de participanţi să nu fie difuzate către terţi sau în străinătate, cu excepţia persoanelor implicate în organizarea campaniei sau a operatorului de marketing direct al Organizatorului.

10.3. Datele personale prelucrate vor fi nume, prenume, CNP adresa din actul de identitate, număr de telefon, email, cont IBAN (contul IBAN este valabil pentru castigatorii premiilor in bani).

10.4. Organizatorul îşi rezervă dreptul de a anunţa public numele participanţilor câştigători şi premiile câştigate, în conformitate cu legislaţia în vigoare.

10.5. Pentru a determina perioada pentru care datele personale vor fi prelucrate şi păstrate, luăm în considerare durata contractuală până la îndeplinirea obligaţiilor contractuale respectiv a scopului şi termenele de arhivare prevăzute de dispoziţiile legale în materie. Dacă doriţi mai multe informaţii despre cât timp păstrăm datele dumneavoastră cu caracter personal, vă rugăm să ne contactaţi la adresa dpo@adevarulholding.ro.

În cazul în care prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal în temeiul consimţământului dumneavoastră, aceste date cu caracter personal vor fi prelucrate numai pentru perioada prevăzută prin consimţământul dumneavoastră, cu excepţia cazului în care vă retrageţi sau limitaţi consimţământul înainte de expirarea acestei perioade. În astfel de cazuri, vom înceta prelucrarea datelor cu caracter personal respective în scopurile relevante, sub rezerva oricărei obligaţii legale de a prelucra aceste date cu caracter personal şi/sau a nevoii noastre de a prelucra aceste date cu caracter personal în scopul exercitării drepturilor noastre legitime (inclusiv a drepturilor legitime ale altor persoane).

10.6. Participanţii au următoarele drepturi, în conformitate cu prevederile Regulamentului UE 679/2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date: dreptul la informare; dreptul de acces; dreptul la rectificarea datelor; dreptul la ştergerea datelor („dreptul de a fi uitat”); dreptul la restricţionarea prelucrării; dreptul la portabilitatea datelor; dreptul la opoziţie; dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv crearea de profiluri; dreptul la retragerea consimţământului în cazul prelucrării în scop de informare sau promovare; dreptul de a depune o plângere în faţa unei autorităţi de supraveghere a prelucrării datelor cu caracter personal; dreptul la o cale de atac judiciară.

În vederea exercitării drepturilor prevăzute mai sus, persoana vizată va înainta operatorului o cerere întocmită în formă scrisă, datată şi semnată, către dpo@adevarulholding.ro. În cerere, solicitantul poate arăta dacă doreşte ca informaţiile să îi fie comunicate la o anumită adresă, care poate fi şi de poştă electronică, sau printr-un serviciu de corespondenţă care să asigure că predarea i se va face numai personal.

Operatorul este obligat să comunice persoanei vizate măsurile luate în termen de 30 de zile de la data primirii cererii, cu respectarea eventualei opţiuni a solicitantului de a i se comunica informaţiile în scris la o anumită adresă fizică sau virtuală (electronică).

10.6.1 Dreptul de acces la date

10.6.1.1. Persoana vizată are dreptul de a obţine din partea operatorului o confirmare că se prelucrează sau nu date cu caracter personal care o privesc şi, în caz afirmativ, acces la datele respective şi la următoarele informaţii:

a)

scopurile prelucrării;

b)

categoriile de date cu caracter personal vizate;

c)

destinatarii sau categoriile de destinatari cărora datele cu caracter personal le-au fost sau urmează să le fie divulgate, în special destinatari din ţări terţe sau organizaţii internaţionale;

d)

acolo unde este posibil, perioada pentru care se preconizează că vor fi stocate datele cu caracter personal sau, dacă acest lucru nu este posibil, criteriile utilizate pentru a stabili această perioadă;

e)

existenţa dreptului de a solicita operatorului rectificarea sau ştergerea datelor cu caracter personal ori restricţionarea prelucrării datelor cu caracter personal referitoare la persoana vizată sau a dreptului de a se opune prelucrării;

f)

dreptul de a depune o plângere în faţa unei autorităţi de supraveghere;

g)

în cazul în care datele cu caracter personal nu sunt colectate de la persoana vizată, orice informaţii disponibile privind sursa acestora;

h)

existenţa unui proces decizional automatizat incluzând crearea de profiluri, menţionat la articolul 22 alineatele (1) şi (4), precum şi, cel puţin în cazurile respective, informaţii pertinente privind logica utilizată şi privind importanţa şi consecinţele preconizate ale unei astfel de prelucrări pentru persoana vizată.

10.6.1.2. În cazul în care datele cu caracter personal sunt transferate către o ţară terţă sau o organizaţie internaţională, persoana vizată are dreptul să fie informată cu privire la garanţiile adecvate în temeiul articolului 46 referitoare la transfer.

10.6.1.3. Operatorul furnizează o copie a datelor cu caracter personal care fac obiectul prelucrării. Pentru orice alte copii solicitate de persoana vizată, operatorul poate percepe o taxă rezonabilă, bazată pe costurile administrative. În cazul în care persoana vizată introduce cererea în format electronic şi cu excepţia cazului în care persoana vizată solicită un alt format, informaţiile sunt furnizate într-un format electronic utilizat în mod curent.

10.6.2. Dreptul la rectificarea datelor

10.6.2.1. Persoana vizată are dreptul de a obţine de la operator, fără întârzieri nejustificate, rectificarea datelor cu caracter personal inexacte care o privesc. Ţinându-se seama de scopurile în care au fost prelucrate datele, persoana vizată are dreptul de a obţine completarea datelor cu caracter personal care sunt incomplete, inclusiv prin furnizarea unei declaraţii suplimentare.

10.6.3. Dreptul la ştergerea datelor („dreptul de a fi uitat”)

10.6.3.1. Persoana vizată are dreptul de a obţine din partea operatorului ştergerea datelor cu caracter personal care o privesc, fără întârzieri nejustificate, iar operatorul are obligaţia de a şterge datele cu caracter personal fără întârzieri nejustificate în cazul în care se aplică unul dintre următoarele motive:

a)

datele cu caracter personal nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate;

b)

persoana vizată îşi retrage consimţământul pe baza căruia are loc prelucrarea, şi nu există niciun alt temei juridic pentru prelucrarea;

c)

persoana vizată se opune prelucrării şi nu există motive legitime care să prevaleze în ceea ce priveşte prelucrarea;

d)

datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal;

e)

datele cu caracter personal trebuie şterse pentru respectarea unei obligaţii legale care revine operatorului în temeiul dreptului Uniunii sau al dreptului intern sub incidenţa căruia se află operatorul;

f)

datele cu caracter personal au fost colectate în legătură cu oferirea de servicii ale societăţii informaţionale în mod direct unui copil, în măsura în care consimţământul pentru prelucrare este acordat sau autorizat de titularul răspunderii părinteşti asupra copilului.

10.6.3.2. În cazul în care operatorul a făcut publice datele cu caracter personal şi este obligat să le şteargă, operatorul, ţinând seama de tehnologia disponibilă şi de costul implementării, ia măsuri rezonabile, inclusiv măsuri tehnice, pentru a informa operatorii care prelucrează datele cu caracter personal că persoana vizată a solicitat ştergerea de către aceşti operatori a oricăror linkuri către datele respective sau a oricăror copii sau reproduceri ale acestor date cu caracter personal.

10.6.4. Dreptul la restricţionarea prelucrării

10.6.4.1. Persoana vizată are dreptul de a obţine din partea operatorului restricţionarea prelucrării în cazul în care se aplică unul din următoarele cazuri:

a)

persoana vizată contestă exactitatea datelor, pentru o perioadă care îi permite operatorului să verifice exactitatea datelor;

b)

prelucrarea este ilegală, iar persoana vizată se opune ştergerii datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restricţionarea utilizării lor;

c)

operatorul nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar persoana vizată i le solicită pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanţă; sau

d)

persoana vizată s-a opus prelucrării în conformitate cu articolul 21 alineatul (1), pentru intervalul de timp în care se verifică dacă drepturile legitime ale operatorului prevalează asupra celor ale persoanei vizate.

10.6.4.2. În cazul în care prelucrarea a fost restricţionată, astfel de date cu caracter personal pot, cu excepţia stocării, să fie prelucrate numai cu consimţământul persoanei vizate sau pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanţă sau pentru protecţia drepturilor unei alte persoane fizice sau juridice sau din motive de interes public important al Uniunii sau al unui stat membru.

10.6.5. Dreptul la portabilitatea datelor

10.6.5.1. Persoana vizată are dreptul de a primi datele cu caracter personal care o privesc şi pe care le-a furnizat operatorului într-un format structurat, utilizat în mod curent şi care poate fi citit automat şi are dreptul de a transmite aceste date altui operator, fără obstacole din partea operatorului căruia i-au fost furnizate datele cu caracter personal, în cazul în care prelucrarea se bazează pe consimţământ sau pe un contract; şi prelucrarea este efectuată prin mijloace automate.

10.6.5.2. În exercitarea dreptului său la portabilitatea datelor, persoana vizată are dreptul ca datele cu caracter personal să fie transmise direct de la un operator la altul acolo unde acest lucru este fezabil din punct de vedere tehnic.

10.6.6. Dreptul de opoziţie

10.6.6.1 În orice moment, persoana vizată are dreptul de a se opune, din motive legate de situaţia particulară în care se află, prelucrării datelor cu caracter personal care o privesc, inclusiv creării de profiluri pe baza respectivelor dispoziţii. Operatorul nu mai prelucrează datele cu caracter personal, cu excepţia cazului în care operatorul demonstrează că are motive legitime şi imperioase care justifică prelucrarea şi care prevalează asupra intereselor, drepturilor şi libertăţilor persoanei vizate sau că scopul este constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanţă.

10.6.6.2. Atunci când prelucrarea datelor cu caracter personal are drept scop marketingul direct, persoana vizată are dreptul de a se opune în orice moment prelucrării în acest scop a datelor cu caracter personal care o privesc, inclusiv creării de profiluri, în măsura în care este legată de marketingul direct respectiv.

10.6.6.3. În cazul în care persoana vizată se opune prelucrării în scopul marketingului direct, datele cu caracter personal nu mai sunt prelucrate în acest scop.

10.6.6.4. În contextual utilizării serviciilor societăţii informaţionale şi în pofida Directivei 2002/58/CE, persoana vizată îşi poate exercita dreptul de a se opune prin mijloace automate care utilizează specificaţii tehnice.

10.6.6.5. În cazul în care datele cu caracter personal sunt prelucrate în scopuri de cercetare ştiinţifică sau istorică sau în scopuri statistice, persoana vizată, din motive legate de situaţia sa particulară, are dreptul de a se opune prelucrării datelor cu caracter personal care o privesc, cu excepţia cazului în care prelucrarea este necesară pentru îndeplinirea unei sarcini din motive de interes public.

10.6.7. Procesul decizional individual automatizat, inclusiv crearea de profiluri

10.6.7.1. Persoana vizată are dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice care privesc persoana vizată sau o afectează în mod similar într-o măsură semnificativă.

10.6.7.2. Respectându-se celelalte garanţii prevăzute de lege, o persoană poate fi supusă unei decizii de natura celei de mai sus, în următoarele situaţii:

a)

este necesară pentru încheierea sau executarea unui contract între persoana vizată şi un operator de date;

b)

este autorizată prin dreptul Uniunii sau dreptul intern care se aplică operatorului şi care prevede, de asemenea, măsuri corespunzătoare pentru protejarea drepturilor, libertăţilor şi intereselor legitime ale persoanei vizate; sau

c)

are la bază consimţământul explicit al persoanei vizate.

10.6.8. Dreptul la retragerea consimţământului în cazul prelucrării în scop de informare sau promovare, în orice moment, fără a afecta legalitatea prelucrării efectuate pe baza consimţământului înainte de retragerea acestuia.

10.6.9. Dreptul de a depune o plângere în faţa unei autorităţi de supraveghere a prelucrării datelor cu caracter personal

10.6.9.1. Fără a aduce atingere oricăror alte căi de atac administrative sau judiciare, orice persoană vizată are dreptul de a depune o plângere la o autoritate de supraveghere, în special în statul membru în care îşi are reşedinţa obişnuită, în care se află locul său de muncă sau în care a avut loc presupusa încălcare, în cazul în care consideră că prelucrarea datelor cu caracter personal care o vizează încalcă prezentul regulament.

10.6.10. Dreptul la o cale de atac judiciară

10.6.10.1. Fără a aduce atingere oricăror alte căi de atac administrative sau nejudiciare, fiecare persoană fizică sau juridică are dreptul de a exercita o cale de atac judiciară eficientă împotriva unei decizii obligatorii din punct de vedere juridic a unei autorităţi de supraveghere care o vizează.

10.6.10.2. Fără a aduce atingere oricăror alte căi de atac administrative sau nejudiciare, fiecare persoană vizată are dreptul de a exercita o cale de atac judiciară eficientă în cazul în care autoritatea de supraveghere care este competentă nu tratează o plângere sau nu informează persoana vizată în termen de trei luni cu privire la progresele sau la soluţionarea plângerii depuse.

10.6.10.3. Fără a aduce atingere vreunei căi de atac administrative sau nejudiciare disponibile, inclusiv dreptului de a depune o plângere la o autoritate de supraveghere, fiecare persoană vizată are dreptul de a exercita o cale de atac judiciară eficientă în cazul în care consideră că drepturile de care beneficiază în temeiul prezentului regulament au fost încălcate ca urmare a prelucrării datelor sale cu caracter personal fără a se respecta prezentul regulament.

10.7. De asemenea câştigătorii au opţiunea de a-şi exprima printr-un acord scris consimţământul expres şi neechivoc ca imaginea lor – numele, fotografia – să fie/să nu fie făcută publică şi să fie/să nu fie folosită de organizator în diverse materiale tipărite, audio, video pentru promovarea campaniei.

10.8. Prelucrarea datelor cu caracter personal se face în conformitate cu Dispoziţiile Regulamentului UE 2016/679 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date.

10.9. Prin participarea la această campanie, jucătorii acceptă prevederile prezentului Regulament.

11.1. În cazul în care câştigătorul unuia dintre premii este minor (cu vârsta sub 18 ani), acesta va fi indreptăţit să intre în posesia premiului doar cu acordul scris al părinţilor sau al tutorelui sau legal, iar în cazul în care câştigătorul unuia dintre premii este incapabil de drept (ca urmarea unei alte situaţii decât neîmplinirea vârstei de 18 ani), acesta va fi indreptăţit să intre în posesia premiului numai cu acordul scris al tutorelui său legal.

11.2. Părintele sau tutorele va semna o declaraţie prin care Organizatorul este absolvit de orice răspundere, decurgând din acordarea premiului respectiv, precum şi de plata oricăror daune sau pretenţii de orice natură legate de premiul respectiv şi de participarea minorului la prezenta campanie.

11.3. Angajaţii trustului de presă Adevărul Holding, cei ai SC Premium News SRL, SC Media Promovalores SRL, SC Adevărul SA, SC Tipomedia Prod SRL, SC Free Media Ukraine Gmbh, SC East Europe Media Distribution SRL, SC Satiricon SRL, SC Foto Adevărul SRL, SC West Tipo International SRL, SC Mediatim SRL, SC Garamond Tipografie SRL, SC Standard Press Distribution SRL, SC Radio City FM SRL, SC Depo Shop SRL, SC Adevărul Multimedia SRL, Fundaţia Adevărul, Adevărul Investments LLC, ADEX Italia, SC News&More SRL, SC Cărţile Adevărul SRL, SC Shift 2 Digital SRL, SC Images&More SRL, SC The Platform Events & Communications SRL, SC Studio Moderna SRL, angajaţii Servicii Reorganizare şi Lichidare IPURL, soţul/soţia, rudele şi afinii de gradul I până la gradul IV inclusiv ale acestora, partenerii implicati in desfasurarea concursului, precum şi distribuitorii de presă autorizaţi şi cei subcontractaţi de aceştia, nu pot participa la acest concurs.

11.4. Nu vor fi considerate ca participări valide:

a. completarea datelor personale cu date parţiale ori cu date false sau eronate;

b. în care completarea datelor personale (de identitate şi de contact) se face prin folosirea altor litere decât cele specifice alfabetului latin şi/sau a altor cifre decât cifre arabe şi/sau romane;

c. care conţin mesaje cu caracter obscen sau injurios;

d. care conţin modificări ale datelor completate.

13.1. Prezentul concurs poate înceta în următoarele cazuri:

a. în cazul apariţiei unor situaţii de forţă majoră - cutremur, inundaţie, calamităţi naturale, mişcări sociale - sau situaţii asimilate forţei majore – interdicţii legale etc. - notificată în termen de 48 de ore de la data apariţiei şi atestată cu documente corespunzătoare în termen de 15 zile, partea aflată în culpă este exonerată de răspundere;

b. printr-o decizie a organizatorilor, dar nu înainte de a anunţa publicul prin intermediul site-ului www.clicksanatate.ro cu 7 zile înainte de încetare;

c. în cazul schimbării cadrului legislativ, astfel încât organizarea şi desfăşurarea concursului cu caracter promoţional să presupună mărirea bugetului alocat acestui proiect;

d. în caz de faliment al organizatorului, de la momentul pronunţării unei astfel de decizii.

13.1. Eventualele reclamaţii legate de desfăşurarea competiţiilor vor fi făcute pe adresa organizatorului: Str. Fabrica de Glucoză, nr. 21, sector 2, Bucureşti până la data de 30 iunie 2018 sau la numărul de telefon 0372.130.241. Reclamaţiile ulterioare nu vor mai fi luate în considerare.

13.2. Eventualele litigii apărute între organizatori şi participanţii la competiţii se vor rezolva pe cale amiabilă sau, în cazul în care aceasta nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluţionate de instanţele judecătoreşti competente din România.

14.1. Prin participarea la competiţii, participanţii acceptă prevederile prezentului Regulament de Participare. Pentru a cere alte detalii despre concurs pot suna la numărul de telefon de concurs 0372.130.241, tarif normal, de luni până vineri, între orele 10:00 - 17:00, tarif normal.

14.2. Orice modificare a prezentului regulament se va face prin act adiţional scris şi va fi anunţată pe site-ul www.clicksanatate.ro.