Peste 1700 de cadre medicale au beneficiat de formare profesională

1 2 jpg jpeg

Beneficiarii acestui proiect sunt peste 1700 medici rezidenţi, specialişti sau primari cu preocupări în tratarea afecţiunilor musculoscheletale din următoarele specialităţi medicale: reumatologie, balneofizioterapie, neurochirurgie, dermatologie, medicină internă, medicină de familie, radiologie şi imagistică medicală, gastroenterologie, imunopatologie, neurologie, ortopedie şi endocrinologie.

Proiectul s-a derulat în perioada decembrie 2011 – noiembrie 2013 şi a fost finanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007–2013

“Epoca modernă este caracterizată printr-un progres fără precedent în cunoaştere (ştiinţă) şi în mijloacele de acţiune fundamentate pe baza acesteia (tehnologie). Acest program educaţional şi-a propus să contribuie la apropierea dintre ofertanţii de date obţinute prin diferite mijloace tehnologice şi practicienii beneficiari, astfel încât fiecare să-şi înteleagă mai bine menirea şi, de ce nu, să-şi împrumute reciproc unele competenţe pe parcursul itinerariului profesional”, a declarat prof.dr. Horaţiu D. Boloşiu (foto), managerul proiectului.

Obiectivul principal al proiectului a fost creşterea nivelului de competenţe pentru utilizarea noilor tehnologii în sistemul de sănătate din România prin promovarea şi furnizarea de educaţie medicală continuă interdisciplinară.

În cadrul proiectului au fost organizate 8 simpozioane, câte unul în fiecare zonă de dezvoltare, a fost creată şi implementată o platformă de e-learning cu 20 de module de curs, s-au creat 9 baze de date, o bibliotecă virtuală, un forum media şi s-au încheiat un număr de 5 parteneriate cu instituţii europene de profil. Un număr de 286 de absolvenţi au beneficiat de 192 de ore de educaţie medicală, iar site-ul proiectului www.performed.ro a furnizat săptămânal informatie diversă pe domeniul medical.

Participarea la toate activităţile din cadrul proiectului a fost creditată de Colegiul Medicilor din România cu puncte EMC.