Cursuri gratuite despre autism

1 2 jpg jpeg

Cursul „Diagnosticul precoce al tulburării de spectru autist” este adresat medicilor de familie şi pediatrilor, iar cursul „Tulburările de spectru autist”, se adreazăîn special medicilor de psihiatrie pediatrică şi neuropsihiatrie infantilă, care pot obţine cunoştinţe noi privind criteriile de diagnosticare TSA, diagnosticul diferenţial şi principiile de tratament ale TSA.

Cursurile au fost elaborate sub coordonarea Universităţii de Medicină şi Farmacie “Grigore T. Popa” din Iaşi.

Cursurile pot fi accesate şi parcurse pe site-ul www.tsa.medability.ro.

Cele două programe de formare cuprind câte 12 capitole, plus o prezentare de caz (pentru cursul „Diagnosticul precoce al tulburării de spectru autist”).

Pentru detalii, poţi accesa site-ul www.autism.raa.ro.