Crucea Roşie a sărbătorit Ziua Mondială de Prim Ajutor

1 2 jpg jpeg

În fiecare an, în toată lumea, aproape 1 milion de copii mor din cauza accidentelor. Alte zeci de milioane necesită îngrijiri spitaliceşti pentru accidente non-mortale. Mulţi rămân cu dizabilităţi permanente sau leziuni ale creierului. Luarea unor măsuri adecvate imediate şi aplicarea tehnicilor corespunzătoare de prim ajutor pot reduce considerabil numărul de decese.

Copiii pot fi instruiţi în acordarea primului ajutor, care le va permite să reacţioneze în mod eficient în situaţii de urgenţă şi să ofere asistenţă colegilor şi familiilor lor, dacă este necesar. Abilităţile de prim ajutor permit copiilor să devină mai receptivi şi să aibă o reacţie mai bună în situaţii de urgenţă. În plus, copiii învaţă mai repede în primii ani de viaţă decât în orice altă perioadă a vieţii. Furnizarea cursurilor de prim ajutor pentru copii la o vârstă timpurie va contribui la construirea bazei de cunoştinţe pentru deprinderi de prim ajutor pe care şi le pot aminti în viitor.

„În acest an ne-am concentrat asupra copiilor. Aceştia sunt furnizori foarte importanţi de prim ajutor şi, de asemenea, ei sunt cei care beneficiază cel mai des de prim ajutor în caz de urgenţă. Noi credem că însuşirea abilităţilor de salvare de către copii poate ajuta la construirea unei generaţii viitoare mai pregătite în caz de urgenţă”, a declarat Ioan Silviu Lefter, director general al Crucii Roşii Române.

În cursul anului 2015, Crucea Roşie Română a răspuns unui număr crescut de solicitări venite de la diverse companii, instituţii şi persoane fizice, asigurând cursuri de prim ajutor de bază unui număr de aproximativ 35 000 de persoane.

Din acest total, 6 972 este reprezentat de elevi din clasele V–VIII şi IX-XII care au făcut cursuri de prim ajutor gratuite şi au participat la competiţia „Sanitarii Pricepuţi”, un concurs desfăşurat de Crucea Roşie Română fără întrerupere încă din anul 1962.

Ca o completare a serviciilor de prim ajutor oferite gratuit populaţiei, Crucea Roşie Română a pus la dispoziţia utilizatorilor de telefoane mobile, o aplicaţie de prim ajutor. Aceasta are rolul de a creşte capacitatea oamenilor de a interveni în situaţii de urgenţă până la sosirea ambulanţei. Totodată aplicaţia oferă utilizatorilor posibilitatea de a suna direct la ambulanţă în caz de nevoie.

Fapte şi cifre - Conform Federaţiei Internaţionale de Cruce Roşie şi Semilună Roşie (FISCR)

  • În 2015, populaţia globului a atins cifra de 7,3 miliarde de oameni. Aproape un sfert (26%) din populaţia globală este sub 15 ani. În 2050, vor fi, aproximativ 10 miliarde de oameni şi peste 2,6 miliarde dintre aceştia vor fi sub 18 ani.
  • Nu există un interval de vârstă universal acceptat pentru reprezentarea perioadei copilăriei – un concept care variază, în mod considerabil, de la o cultură la alta. Se ia în considerare definiţia biologică a copilului: fiinţa umană aflată în intervalul dintre momentul naşterii şi perioada pubertăţii.
  • Accidentele în rândul copiilor constituie o problemă globală. În multe ţări, este principala cauză a deceselor copiilor începând cu vârsta de un an şi contribuie, din ce în ce mai mult, la rata globală a mortalităţii până când copiii ajung la maturitate. Sute de mii de copii mor în fiecare an din cauza accidentelor sau a violenţei şi alte milioane de copii din toată lumea suferă din cauza consecinţelor accidentelor non-mortale.
  • Copii acoperă o parte importantă din populaţia mondială care va ajuta la modelarea viitorului. Atenţia concentrată asupra copiilor se bazează pe convingerea FISCR că aceşti copii constituie o investiţie crucială pentru prezent şi viitor.
  • Luând în considerare siguranţa şi protecţia copiilor, FISCR subliniază importanţa educării copiilor în acordarea primului ajutor astfel încât să fie bine pregătiţi să reacţioneze, în situaţii de urgenţă, în mod eficient salvându-şi fie propria viaţă fie pe a celor din jur.
  • Copiii sunt mult mai vulnerabili la riscuri decât adulţii deoarece ei au un control redus asupra mediului înconjurător şi au diferite tipare de expunere la risc. De aceea, este extrem de important să subliniem rolul adulţilor care contribuie la salvarea vieţii copiilor precum şi angajarea în instruirea copiilor astfel încât aceştia să fie mai pregătiţi să acţioneze în situaţii de urgenţă.
  • Educarea copiilor în domeniul primului ajutor este esenţială pentru pregătirea unei generaţii viitoare mai informată şi mai activă atât pentru propria protecţie cât şi pentru protecţia oamenilor din jurul lor. De asemenea, instruirea adulţilor pentru a acorda primul ajutor copiilor va duce la creşterea ratei acestora de supravieţuire.