A reînceput distribuţia cardurilor europene de sănătate

1 2 jpg jpeg

Cardul se eliberează gratuit la cererea persoanei asigurate şi poate fi folosit numai pe teritoriul statelor membre Uniunii Europene şi a Spaţiului Economic European (UE/SEE).

Pentru a putea intra în posesia cardului, persoanele interesate trebuie să depună o solicitare către casa de asigurări sociale de sănătate de care aparţin.

Toate persoanele asigurate în sistemul de asigurări sociale de sănătate din România care au acest card pot beneficia de asistenţă medicală în timpul şederii în orice ţară UE.

Cardurile, care au o valabilitate de 6 luni de la data emiterii, nu acoperă situaţia în care o persoană pleacă într-un alt stat membru al UE/SEE în vederea beneficierii de tratament medical.

Dacă persoanele care călătoresc nu cer eliberarea cardului sau le-a fost furat/pierdut şi necesită îngrijiri medicale, ele pot solicita un certificat provizoriu de înlocuire de la casa de asigurări de sănătate unde sunt luate în evidenţă.

O altă posibilitate pe care o mai au persoanele în astfel de situaţii este să achite costul îngrijirilor, după care să recupereze suma plătită la întoarcerea în ţară, pe baza formularului E126, de la casa de asigurări de sănătate.