Actualitate »

REGULAMENT DE PARTICIPARE „Cros Click! Sănătate – Alerg pentru sănătate”

17 June, 10:00 | 0 comentarii

Competiţiile „Crosul Popular” și ”Crosul Familiei” se vor derula cu respectarea prevederilor cuprinse în prezentul regulament (denumit în cele ce urmează “Regulamentul”). Termenii şi condiţiile prAezentului Regulament, aşa cum sunt prezentate mai jos, sunt obligatorii pentru toti participanţii la concurs.


Art.1. ORGANIZATORUL Cros Click! Sănătate”

 

1.1. S.C. ADEVĂRUL HOLDING S.R.L., - societate în insolvență, persoană juridică română, cu sediul social în Bucureşti, str. Fabrica de Glucoză, nr. 21, sector 2, înregistrată în Registrul Comerțului București sub nr. J40/14119/2006, CUI RO 18990288, cont nr. RO70BRDE441SV58305914410, deschis la BRD suc. Decebal, înregistrată  ca operator în evidențele autorității naționale de supraveghere a prelucrării datelor cu caracter personal, sub numărul  6363, reprezentată legal prin dna. Carmina Dumitrescu, în calitate de Administrator Special,

 

Organizează cu revista ”Click! Sănătate”competițiile ”Crosul Popular” și ”Crosul Familiei”.

 

1.2. Competiţiile Crosul Popular” și ”Crosul Familiei” se vor derula cu respectarea prevederilor cuprinse în prezentul regulament (denumit în cele ce urmează “Regulamentul”). Termenii şi condiţiile prAezentului Regulament, aşa cum sunt prezentate mai jos, sunt obligatorii pentru toti participanţii la concurs.

1.3. Organizatorii își rezervă dreptul de a modifica Regulamentul, aducând la cunoștința publicului acest fapt prin intermediul site-ului www.clicksanatate.ro și prin act adițional la prezentul regulament. 

 

Art.2.  DATA, LOCAȚIA ȘI TRASEUL DE DESFĂȘURARE A COMPETIŢIEI

 

„Crosul Popular”

 

DATA DE DESFĂȘURARE:18 iunie 2017, cu startul la ora 10:00.

 

Startul: intrarea în Parcul Herastrau, de la Berăria H

Sosirea: aleea de lângă lac înainte de Berăria H.

 

Traseu (7 km): un tur de lac Herăstrău cu startul de la Berăria H (Pavilionul H), pe aleea ce înconjoară lacul, trecerea pe sub podul de calea ferată, cu ieșirea pe șoseaua Nordului, apoi stânga pe șoseaua București-Ploiești și reintrarea în parc pe la Fântâna Miorița către aleea de lângă lac, cu sosirea pe aleea de lângă lac înainte de Berăria H.

 

„Crosul  Familiei”

 

DATA DE DESFĂȘURARE:18 iunie 2017, cu startul la ora 11:00

Traseu (300 m) pe aleile din Parc Herăstrău.

 

Art.3. PREMIILE OFERITE

 

3.1. În cadrul Competiţiei „Cros Popular” vor fi oferite 42 de premii, pe categorii de vârstă, fată/băiat, astfel:

 

Câștigătorii categoriilor 10 ani până la 12 ani; 13 ani până la 14 ani; 15 ani până la 18 ani; 19 ani până la 34 ani vor primi:

Locul I fete/ băieți

1premiu constând într-un rucsac în valoare de 262.08 de lei fiecare

1premiu constând într-un MP 3 player în valoare de 251.16 de lei fiecare

1premiu constând într-o baterie externă în valoare de 155.9 de lei fiecare

1premiu constând într-un set Himalaya în valoare de 60 de lei fiecare

1premiu constând într-un kit Futuro în valoare de 100 de lei fiecare

 

Locul II fete/ băieți

1premiu constând într-un rucsac în valoare de 262.08 de lei fiecare

1premiu constând într-un MP 3 player în valoare de 251.16 de lei fiecare

1premiu constând într-un set Himalaya în valoare de 60 de lei fiecare

1premiu constând într-un kit Futuro în valoare de 100 de lei fiecare

 

Locul III fete/ băieți

1premiu constând într-un rucsac în valoare de 262.08 de lei fiecare

1premiu constând într-o pereche de căști în valoare de 69.41 de lei fiecare

1premiu constând într-un set Himalaya în valoare de 60 de lei fiecare

1premiu constând într-un kit Futuro în valoare de 100 de lei fiecare

 

Câștigătorii categoriilor: 35 ani până la 45 ani; 46 ani până la 59 ani; peste 60 ani vor primi:

Locul I fete/ băieți

1premiu constând într-un rucsac în valoare de 262.08 de lei fiecare

1premiu constând într-un MP 3 player în valoare de 251.16 de lei fiecare

1premiu constând într-o tensiometru în valoare de 251 de lei fiecare

1premiu constând într-un set Himalaya în valoare de 60 de lei fiecare

1premiu constând într-un kit Futuro în valoare de 100 de lei fiecare

 

Locul II fete/ băieți

1premiu constând într-un rucsac în valoare de 262.08 de lei fiecare

1premiu constând într-o tensiometru în valoare de 251 de lei fiecare

1premiu constând într-un set Himalaya în valoare de 60 de lei fiecare

1premiu constând într-un kit Futuro în valoare de 100 de lei fiecare

 

Locul III fete/ băieți

1premiu constând într-un rucsac în valoare de 262.08 de lei fiecare

1premiu constând într-un apara vacum sealer în valoare de 144.20 de lei fiecare

1premiu constând într-un set Himalaya în valoare de 60 de lei fiecare

1premiu constând într-un kit Futuro în valoare de 100 de lei fiecare

 

Premiile se vor acorda conform bonurilor primite la sosire, primii 3 participanți pe fiecare categorie de vârstă cu numărul de pe bon cel mai mic.

 

3.2. În plus, primii 100 de participanți sosiți la crosul Familiei câștigă câte un set Family Care în valoare de 45 de lei fiecare.

 

3.3.Valoarea totală a premiilor este de  33.432,56 lei (TVA inclus).

 

Art.4. MECANISMUL COMPETIȚIEI

 

4.1. Concursul se va desfăşura pe teritoriul României şi se adresează persoanelor fizice şi reprezentanţilor persoanelor juridice de orice naţionalitate, masculin şi feminin.

4.2. Pentru a participa la competiţii concurenţii trebuie să completeze unul din taloanele de participare disponibile în revistele Click! Sănătate, Click! Poftă bună! şi Click! pentru femei și ziarele Click! și Adevărul, publicate în perioada  iunie 2017.

4.3. Concurenţii Competiției „Crosul Popular” se pot înscrie la următoarele 14 categorii în funcție de vârstă și sex:

a. Juniori - 3 categorii băieți și 3 categorii fete:

- născuţi între 01.01.2005 și 31.12.2007, respectiv de la vârsta de 10 ani până la 12 ani.

- născuţi între 01.01.2003 și 31.12.2004, respectiv de la vârsta de 13 ani până la 14 ani.

- născuți între 01.01.1999 și 31.12.2002, respectiv de la vârsta de 15 ani până la 18 ani.

b. Seniori- 3 categorii bărbaţi și 3 categorii femei:

- născuţi între 01.01.1983 si 31.12.1998, respectiv de la vârsta de 19 ani până la 34 ani.

- născuţi între 01.01.1972 si 31.12.1982, respectiv de la vârsta de 35 ani până la 45 ani.

- născuţi între 01.01.1958 si 31.12.1971, respectiv de la vârsta de 46 ani până la 59 ani.

c. Veterani- 1 categorie bărbaţi si 1 categorie femei:

- născuţi înainte de 31.12.1957, respectiv cu vârsta de sau peste 60 ani.

4.4. „Crosul Familiei” - în cadrul acestei Competiții vor alerga părinții împreuna cu copiii, cu vârsta până la 10 ani.

4.5. Toți copiii sub 18 ani vor fi însoțiți la înscriere de un părinte sau de un tutore, profesor, care va semna declarația de alergare pe răspunderea adultului.

4.6. Câştigătorii vor fi desemnați în funcție de cel mai bun timp obținut, numele câştigătorilor precum şi premiul acordat va fi făcut public pe www.clicksanatate.ro în data de 18/19 iunie.

4.7. Programul Competiţiei ”Cros Click! Sănătate”:

a. ora 8:00 - 9:55 înscrierea la Cros.

b. ora 10:00 - startul oficial al Competiţiei „Crosul Popular”- intrarea în parc Herăstrău  (Pavilion H). Startul oficial va fi dat de către un arbitru oficial.

c. ora 11:00 - starul oficial al Competiției „Crosul Familiei” - intrarea în parc Herăstrău  (Pavilion H). Startul oficial va fi dat de către un arbitru oficial.

4.8. Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica în caz de necesitate data publicării câștigătorilor, cu notificare prealabilă, pastrând numărul și valoarea maximă a premiilor anunțate inițial.

 

Art.5. ÎNSCRIEREA ÎN CADRUL COMPETIŢIILOR ”CROSUL POPULAR” SI ”CROSUL FAMILIEI”

 

5.1. Înscrierea concurenților se va face în ziua evenimentului 18 iunie 2017, în zona special amenajată de la intarea în Parc Herăstrău (Pavilion H) între orele 8:00 - 9:55. Înscrierea se va face la mesele special amenajate pentru fiecare categorie de participanți, pe baza buletinului sau a cărții de identitate și a talonului de participare.

5.2. Documentele necesare în momentul înscrierii sunt următoarele:

a. Buletinul sau cartea de identitate a participantului.

b. Semnarea tabelulul la înscriere ce cuprinde declarație pe propria răspundere, prin care declară ca nu au probleme de sănătate şi că sunt apţi fizic să alerge la Crosul Click! Sănătate - categoria 7 km care va fi completată și semnată la înscriere. Persoanele cu vârsta între 10 și 17 ani vor completa formularul de înscriere împreună cu un părinte sau cu un reprezentant legal care îşi va da acordul, pe propria răspundere pentru participarea la Competiţie.

c. Talonul de participare va fi completat cu numele şi prenumele concurentului, data naşterii şi telefon/email. Nu sunt valide taloanele care nu includ toate datele menționate mai sus.

d. Declarație pe propria răspundere în ceea ce privește starea medicală a copiilor completată și semnată de către părinți pentru înscrierea la Crosul Familiei.

5.3. Organizatorul nu-și asumă responsabilitatea pentru niciun fel de accident sau prejudiciu de sănătate privind concurenţii la cros.

5.4. Echipament de concurs:

a. Fiecare concurent primește la Start un tricou, cu care va alerga. Este obligatorie purtarea acestui tricou în timpul Competiţiei, în caz contrar concurentul fiind descalificat.

b. Fiecare concurent va primi la înscriere câte un sticker cu numărul de concurs, care se va lipi pe fața tricoului de participare. Numerele de concurs se vor înmâna fiecărui concurent în parte și nu sunt transferabile.

c. Concurenţii pot alerga, în orice echipament doresc cu obligația de a purta tricoul primit de la organizatori.

 

Art.6.  OBLIGATIILE PARTICIPANTILOR


6.1. Participarea la Crosul Click! Sănătate se face pe proprie răspundere, în deplină cunoştinţă a aptitudinii de a participa la eveniment, a stării de sănătate fizică şi mentală.
6.2. Fiecare participant este responsabil pentru propria securitate şi siguranţă. Organizatorii, partenerii, sponsorii, voluntarii şi personalul care participă la realizarea evenimentului nu sunt responsabili pentru orice fel de rănire, deces sau pagube de orice natură care pot surveni în
timpul sau ca urmare a desfăşurării evenimentului.

6.3. Este recomandat ca participanţii să dispună de asigurare în caz de accidente valabilă pentru competiții sportive.

6.4. Participanţii au obligaţia de a asculta şi de a respecta indicaţiile/instrucţiunile organizatorului şi a personalului de concurs.

6.5. Organizatorul poate interzice luarea startului sau continuarea cursei pentru orice participant dacă acesta se prezintă în stare de ebrietate sau este sub efectul substanţelor halucinogene, de slăbiciune sau epuizare fizică sau psihică.

 

Art.7. ACORDAREA PREMIILOR

 

7.1. Pentru a intra în posesia premiului, câştigătorii trebuie să semneze pentru intrarea în posesie premiului.

7.2. Câştigătorii vor semna odată cu intrarea în posesie a premiului şi un acord cu organizatorul în care îşi pot exprima sau nu consimţământul pentru ca datele personale, să fie/să nu fie folosite de către S.C. Adevărul Holding S.R.L., în scopuri publicistice şi/sau publicitare, de marketing, în diverse materiale web, tipărite (publicaţii, etc.), audio, video (site-urile societăţilor, etc.).

7.3. Pentru identificarea şi ridicarea premiului, fiecare câştigător va prezenta un document de identitate (buletin de identitate sau carte de identitate). Neprezentarea unui document de identitate va conduce în mod obligatoriu la neacordarea premiului.

7.4. SC Adevărul Holding SRL nu-şi asumă răspunderea pentru orice reclamaţie privind garanția produselor oferite ca premii, reclamaţiile fiind îndreptate către furnizorii premiilor.

7.5. Talonul de înscriere în Competiție va rămâne în proprietatea organizatorului.

7.6. Premiile nerevendicate devin nule.

7.7. Premiile nu se acordă în cazul în care:

·   participanții nu respectă traseul stabilit și indicat de către Organizator, în scopul de a frauda competiția;

·   se constată diferențe între datele comunicate organizatorului în momentul înscrierii și actul de identitate prezentat de câștigător, cu ocazia validării (în scopul ridicării premiului);

·   se dovedește că participantul și-a însușit altă identitate, în scopul de a frauda competitia;

·   participantul declară în fals sau pune la dispoziția organizatorilor declarații în fals, în scopul de a frauda concursul.

 

Art.8. REGULAMENTUL COMPETIŢIILOR ”CROS POPULAR” SI ”CROSUL FAMILIEI”

 

8.1. Regulamentul de participare/desfăşurare al Competiției poate fi consultat gratuit la sediul organizatorului specificat la art.1 sau pe site-ul clicksanatate.ro.

 

Art.9. VALOAREA PREMIILOR / TAXE ŞI IMPOZITE

 

9.1. Valoarea premiilor este brută.

9.2. Concursul se desfăşoară în acord cu prevederile Codului Fiscal, aprobat prin Legea nr. 571 din 2003 actualizată.

Impozitul pentru premiile ce depăşesc valoarea de 600 de lei net va fi suportat de către Organizator.

Nu sunt impozabile veniturile obţinute din premii în produse, sub valoarea sumei 600 lei net, pentru fiecare premiu.

Orice alte obligaţii de natură fiscală sau de altă natură în legatură cu aceste venituri sunt în sarcina exclusivă a câştigătorilor.

9.3. Dacă organizatorul nu decide în mod expres altfel, niciunul dintre premiile concursului nu poate fi înlocuit cu contravaloarea în bani a acestuia ori cu un alt bun sau serviciu acordând exclusiv premiul stabilit prin regulament și nici nu poate face obiectul unei înstrăinări.

Câştigatorii nu pot solicita modificarea parametrilor premiilor oferite.

 

ART.10. PROTECŢIA DATELOR PERSONALE

 

10.1. Prin participarea la competițiile ”Crosul Popular” și ”Crosul Familiei”, participanții pot fi/nu pot fi de acord ca datele lor personale să intre în baza de date a organizatorului, acestea putând fi folosite pentru activitățile de marketing ale acestuia.

10.2. Organizatorii se obligă ca datele personale transmise de participanți să nu fie difuzate către terți sau în străinătate, cu excepția persoanelor implicate în organizarea concursului sau a operatorului de marketing direct al Organizatorului.

10.3. Datele personale prelucrate vor fi nume, prenume, adresa din actul de identitate, număr de telefon, email.

10.4. Organizatorul își rezervă dreptul de a anunța public numele participanților câștigători și premiile câștigate, în conformitate cu legislația în vigoare.

10.5. Participanții au dreptul de a solicita, printr-o cerere scrisă adresată Organizatorului, ștergerea sau actualizarea datelor personale, în conformitate cu prevederile Legii 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date precum și ale Legii 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private în sectorul comunicațiilor electronice.

10.6. De asemenea, organizatorul informează participanții că beneficiază de drepturile prevăzute de art. 12-18 din Legea 677/2001, respectiv dreptul la informare, dreptul de acces, dreptul de intervenție asupra datelor și dreptul de opoziție etc. pe care le pot exercita printr-o cerere scrisă adresată către SC ADEVĂRUL HOLDING SRL.

10.7. În contextul celor mai sus menționate, drepturile persoanei vizate în contextul prelucrării datelor cu caracter personal sunt:

10.7.1 Dreptul de acces la date

10.7.1.1. Orice persoană vizată are dreptul de a obține de la operator, la cerere și în mod gratuit pentru o solicitare pe an, confirmarea faptului că datele care o privesc sunt sau nu sunt prelucrate de acesta.    

10.7.1.2. Operatorul este obligat, în situația în care prelucrează date cu caracter personal care privesc solicitantul, să comunice acestuia, împreună cu confirmarea, cel puțin următoarele:

  1. informații referitoare la scopurile prelucrării, categoriile de date avute în vedere și destinatarii sau categoriile de destinatari cărora le sunt dezvăluite datele;

2.      comunicarea într-o formă inteligibilă a datelor care fac obiectul prelucrării, precum și a oricărei informații disponibile cu privire la originea datelor; informații asupra principiilor de funcționare a mecanismului prin care se efectuează orice prelucrare automată a datelor care vizează persoana respectivă;

3.        informații privind existența dreptului de intervenție asupra datelor și a dreptului de opoziție, precum și condițiile în care pot fi exercitate;

4.      Informații asupra posibilității de a consulta registrul de evidență a prelucrărilor de date cu caracter personal, de a inainta plângere către autoritatea de supraveghere, precum și de a se adresa instanței pentru atacarea deciziilor operatorului.

10.7.1.3. Persoana vizată poate solicita de la operator informațiile de mai sus printr-o cerere intocmită în forma scrisă, datată și semnată. În cerere solicitantul poate arăta dacă dorește ca informațiile să îi fie comunicate la o anumită adresă, care poate fi și de poștă electronică, sau printr-un serviciu de corespondență care să asigure că predarea i se va face numai personal.

10.7.1.4. Operatorul este obligat să comunice informațiile solicitate în termen de 15 zile de la data primirii cererii, cu respectarea eventualei opțiuni a solicitantului exprimate potrivit celor de mai sus.

10.7.2. Dreptul de intervenție asupra datelor

10.7.2.1. Orice persoană vizată are dreptul de a obține de la operator, la cerere și în mod gratuit:

  1. după caz, rectificarea, actualizarea, blocarea sau ștergerea datelor a căror prelucrare nu este conformă prezentei legi, în special a datelor incomplete sau inexacte;
  2. după caz, transformarea în date anonime a datelor a căror prelucrare nu este conformă prezentei legi;
  3. notificarea către terții cărora le-au fost dezvăluite datele a oricărei operațiuni efectuate conform lit. a. sau b., dacă această notificare nu se dovedește imposibilă sau nu presupune un efort disproporționat fată de interesul legitim care ar putea fi lezat.

10.7.2.2. Pentru exercitarea acestui drept, persoana vizată va înainta operatorului o cerere intocmită în formă scrisă, datată și semnată. În cerere solicitantul poate arăta dacă dorește ca informațiile să îi fie comunicate la o anumită adresă, care poate fi și de poștă electronică, sau printr-un serviciu de corespondență care să asigure că predarea i se va face numai personal.

10.7.2.3. Operatorul este obligat să comunice măsurile luate în temeiul prevederilor precedente, precum și, dacă este cazul, numele terțului căruia i-au fost dezvăluite datele cu caracter personal referitoare la persoana vizată, în termen de 15 zile de la data primirii cererii, cu respectarea eventualei opțiuni a solicitantului de a i se comunica informațiile în scris la o anumită adresă fizică sau virtuală (electronică).

10.7.3. Dreptul de opoziție

10.7.3.1. Persoana vizată are dreptul de a se opune în orice moment, în mod gratuit și fără nici o justificare, ca datele care o vizează să fie prelucrate în scop de marketing direct, în numele operatorului sau al unui terț, sau să fie dezvăluite unor terți într-un asemenea scop.

10.7.3.2. În vederea exercitării drepturilor prevăzute mai sus, persoana vizată va înainta operatorului o cerere întocmită în formă scrisă, datată și semnată. În cerere, solicitantul poate arăta dacă dorește ca informațiile să îi fie comunicate la o anumită adresă, care poate fi și de poștă electronică, sau printr-un serviciu de corespondență care să asigure că predarea i se va face numai personal.

10.7.3.3. Operatorul este obligat să comunice persoanei vizate măsurile luate, precum și, dacă este cazul, numele terțului căruia i-au fost dezvăluite datele cu caracter personal referitoare la persoana vizată, în termen de 15 zile de la data primirii cererii, cu respectarea eventualei opțiuni a solicitantului de a i se comunica informațiile în scris la o anumită adresă fizică sau virtuală (electronică).

10.7.4. Dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale

10.7.4.1. Orice persoană are dreptul de a cere și de a obține:

a. retragerea sau anularea oricărei decizii care produce efecte juridice în privința sa, adoptată exclusiv pe baza unei prelucrări de date cu caracter personal, efectuată prin mijloace automate, destinată să evalueze unele aspecte ale personalității sale, precum competența profesională, credibilitatea, comportamentul ori alte asemenea aspecte;

b. reevaluarea oricărei alte decizii luate în privința sa, care o afectează în mod semnificativ;

c. dacă decizia a fost adoptată exclusiv pe baza unei prelucrări de date care întrunește condițiile prevăzute la lit. a).

10.7.4.2. Respectându-se celelalte garanții prevăzute de lege, o persoană poate fi supusă unei decizii de natura celei de mai sus, în următoarele situații:

a. decizia este luată în cadrul încheierii sau executării unui contract, cu condiția ca cererea de încheiere sau de executare a contractului introdusă de persoana vizată să fi fost satisfăcută sau că unele măsuri adecvate, precum posibilitatea de a-și susține punctul de vedere, să garanteze apărarea propriului interes legitim;

b. decizia este autorizată de o lege care precizează măsurile ce garantează apărarea interesului legitim al persoanei vizate.

10.7.5. Dreptul de a se adresa justiției

10.7.5.1. Fără a se aduce atingere posibilității de a se adresa cu plângere autorității de supraveghere, persoanele vizate au dreptul de a se adresa justiției pentru apărarea oricăror drepturi garantate de prezenta lege care le-au fost încălcate.

10.7.5.2. Orice persoană care a suferit un prejudiciu în urma unei prelucrări de date cu caracter personal, efectuată ilegal, se poate adresa instanței competente pentru repararea acestuia.

10.7.5.3. Instanța competentă este cea în a cărei raza teritorială domiciliază reclamantul. Cererea de chemare în judecată este scutită de taxa de timbru.

10.7.6.  Dreptul de a înainta plângere către autoritatea de supraveghere,  în situația în care consideră că datele sale nu au fost prelucrate conform legii.

10.7.6.1. Plângerea se poate face direct sau prin reprezentant. Plângerea către autoritatea de supraveghere nu poate fi înaintată dacă o cerere în justiție, având același obiect și aceleași părți, a fost introdusă anterior.

10.8. De asemenea câștigătorii au opțiunea de a-și exprima printr-un acord scris consimțământul expres și neechivoc ca imaginea lor – numele, fotografia – să fie/să nu fie facută publică și să fie/să nu fie folosită de organizator în diverse materiale tipărite, audio, video pentru promovarea concursului.

10.9.  Prelucrarea datelor cu caracter personal se face în conformitate cu Dispozițiile Legii 677/2001 înregistrată sub numărul 6363 la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal.

10.10. Prin participarea la competitie, participantii acceptă prevederile prezentului Regulament de Competitie.

 

Art. 11. DREPTUL LA PARTICIPARE– Participanți minori și persoane lipsite de capacitate juridică

 

11.1. În cazul în care câștigătorul unuia dintre premii este minor (cu vârsta sub 18 ani), acesta va fi indreptățit să intre în posesia premiului doar cu acordul scris al părinților sau al tutorelui sau legal, iar în cazul în care câștigătorul unuia dintre premii este incapabil de drept (ca urmarea unei alte situații decât neîmplinirea vârstei de 18 ani), acesta va fi indreptățit să intre în posesia premiului numai cu acordul scris al tutorelui său legal.

11.2. Părintele sau tutorele va semna o declarație prin care Organizatorul este absolvit de orice răspundere, decurgând din acordarea premiului respectiv, precum și de plata oricăror daune sau pretenții de orice natură legate de premiul respectiv și de participarea minorului la prezenta campanie.

11.3. Angajații trustului de presă Adevărul Holding, cei ai SC Premium News SRL, SC Media Promovalores SRL, SC Adevărul SA, SC Tipomedia Prod SRL, SC Free Media Ukraine Gmbh, SC East Europe Media Distribution SRL, SC Satiricon SRL, SC Foto Adevărul SRL, SC West Tipo International SRL, SC Mediatim SRL, SC Garamond Tipografie SRL, SC Standard Press Distribution SRL, SC Tetatet SRL, SC Radio City FM SRL, SC Adevărul Shop SRL, SC Adevărul Multimedia SRL, Fundația Adevărul, Adevărul Investments LLC, ADEX Italia, SC News&More SRL, SC Cărțile Adevărul SRL, SC Shift 2 Digital SRL, SC Images&More SRL, SC The Platform Events & Communications SRL, SC Red Digital Media SRL, angajații ServiciiReorganizare și Lichidare IPURL, soțul/soția, rudele și afinii de gradul I până la gradul IV inclusiv ale acestora, partenerii implicati in desfasurarea concursului, precum și distribuitorii de presă autorizați și cei subcontractați de aceștia, nu pot participa la acest concurs.

11.4. Nu vor fi considerate ca participări valide:

a. completarea datelor personale cu date parțiale ori cu date false sau eronate;

b. în care completarea datelor personale (de identitate și de contact) se face prin folosirea altor litere decât cele specifice alfabetului latin și/sau a altor cifre decât cifre arabe și/sau romane;

c. care conțin mesaje cu caracter obscen sau injurios;

d. care conțin modificări ale datelor completate;

e. persoanele inapte din punct de vedere medical să participe la competiție.

 

Art. 12. ÎNCETAREA CONCURSULUI

 

12.1. Prezentul concurs poate înceta în următoarele cazuri:

a. în cazul apariției unor situații de forță majoră - cutremur, inundație, calamități naturale, mișcări sociale - sau situații asimilate forței majore – interdicții legale etc. - notificată în termen de 48 de ore de la data apariției și atestată cu documente corespunzătoare în termen de 15 zile, partea aflată în culpă este exonerată de răspundere;

b. printr-o decizie a organizatorilor, dar nu înainte de a anunța publicul prin intermediul  site-ului www.clicksanatate.ro cu 7 zile înainte de încetare;

c. în cazul schimbării cadrului legislativ, astfel încât organizarea și desfășurarea concursului cu caracter promoțional să presupună mărirea bugetului alocat acestui proiect;

d. în caz de faliment al organizatorului, de la momentul pronunțării unei astfel de decizii.

 

Art.13. LITIGII

 

13.1. Eventualele reclamații legate de desfășurarea competițiilor vor fi făcute pe adresa organizatorului: Str. Fabrica de Glucoză, nr. 21, sector 2, București până la data de 30 iunie 2017 sau la numărul de telefon 0372.130.241. Reclamațiile ulterioare nu vor mai fi luate în considerare.

13.2. Eventualele litigii apărute între organizatori și participanții la competiții se vor rezolva pe cale amiabilă sau, în cazul în care aceasta nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluționate de instanțele judecătorești competente din România.

 

Art.14. ALTE PREVEDERI

 

14.1. Prin participarea la competiții, participanții acceptă prevederile prezentului Regulament de Participare. Pentru a cere alte detalii despre concurs pot suna la numărul de telefon de concurs 0372.130.241, tarif normal, de luni până vineri, între orele 10:00 - 17:00, tarif normal.

14.2. Orice modificare a prezentului regulament se va face prin act adițional scris și va fi anunțată pe site-ul www.clicksanatate.ro.

 

 

S.C. ADEVĂRUL HOLDING S.R.L. – în insolvență

Loading...
Comenteaza Tipareste Trimite pe: Yahoo! Messenger
Adauga un comentariu »